"aquarium" in het Nederlands

EN

"aquarium" - vertaling Nederlands

NL

"aquarium" - vertaling Engels

EN

aquarium {zelfstandig naamwoord}

volume_up
aquarium
I have the privilege of being a partner with the Monterey Bay Aquarium.
Ik heb het voorrecht om een partner te zijn van het Monterey Bay Aquarium.
That's one of our bluefin at the Monterey Bay Aquarium.
Dit is een van onze blauwvintonijnen in het Monterey Bay Aquarium.
I was a penguin aquarist at the New England Aquarium.
Ik was pinguïnaquariaan aan het New England Aquarium.
NL

aquarium {het}

volume_up
aquarium
Ik heb het voorrecht om een partner te zijn van het Monterey Bay Aquarium.
I have the privilege of being a partner with the Monterey Bay Aquarium.
Dit is een van onze blauwvintonijnen in het Monterey Bay Aquarium.
That's one of our bluefin at the Monterey Bay Aquarium.
Ik was pinguïnaquariaan aan het New England Aquarium.
I was a penguin aquarist at the New England Aquarium.

Voorbeeldzinnen voor "aquarium" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI have the privilege of being a partner with the Monterey Bay Aquarium.
Ik heb het voorrecht om een partner te zijn van het Monterey Bay Aquarium.
EnglishAnd while a student at Hawaii, I worked at the Waikiki Aquarium.
Terwijl ik op Hawaii studeerde, werkte ik bij het Waikiki Aquarium.
EnglishThat's one of our bluefin at the Monterey Bay Aquarium.
Dit is een van onze blauwvintonijnen in het Monterey Bay Aquarium.
EnglishBehind the scenes is a working lab at Stanford University partnered with the Monterey Bay Aquarium.
Achter de schermen werkt een laboratorium van de Stanford University samen met het Monterey Bay Aquarium.
EnglishI was a penguin aquarist at the New England Aquarium.
Ik was pinguïnaquariaan aan het New England Aquarium.
EnglishI separated them by color and put them on display the next Earth Day at Cabrillo Marine Aquarium in San Pedro.
Ik sorteerde de dopjes op kleur en stelde ze ten toon op de Dag van de Aarde in het Cabrillo Marine Aquarium in San Pidro.
EnglishYou see the phantom within the aquarium.
EnglishIt was accidentally released from the aquarium in Monaco, it was bred to be cold tolerant to have in peoples aquaria.
Het ontsnapte per ongeluk uit het aquarium van Monaco. ~~~ Het werd gekweekt om tegen de kou te kunnen om in huisaquaria te houden.
EnglishA man came into the aquarium.
EnglishYou just open the bag, and you just dump them into the plastic aquarium, and in about a week or so, you'll have little shrimps swimming around.
Je opent gewoon het zakje, en gooit ze in het plastic aquarium. ~~~ En na ongeveer een week heb je kleine garnaaltjes rondzwemmen.
EnglishSo the day after we arrived, two of us from the aquarium were put in charge of room two, and room two had more than 4,000 oiled penguins in it.
De dag na onze aankomst kregen twee van ons uit het aquarium de leiding over zaal twee. ~~~ Daar waren meer dan 4.000 besmeurde pinguïns.

Synoniemen (Engels) voor "aquarium":

aquarium