"aqua" in het Nederlands

EN

"aqua" - vertaling Nederlands

NL
EN

aqua {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "aqua" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is an image from Saturday, photographed by the Aqua satellite, but through the Uniview software.
Dit is een beeld van vorige zaterdag, gefotografeerd door de Aqua satelliet, maar door de Uniview software.
EnglishMartin Buehler did -- who's now at Boston Dynamics -- he took this idea and made RHex to be Aqua RHex.
Martin Buehler heeft dat gedaan- die is nu bij Boston Dynamics - hij vertrok van dit idee en maakte van RHex Aqua RHex.
EnglishRecognition should also be given to the pressures which the delicate marine aqua system faces from urbanisation of coastal areas.
Voorts moet men oog krijgen voor de druk die de gevoelige mariene aquasystemen ondervinden van de verstedelijking van de kustgebieden.
EnglishAs an inquiry has shown that the ship is stuck on a sandbank, it would be relatively easy to recover the bodies with the aid of sub-aqua divers.
Uit onderzoek is gebleken dat het schip op een zandbank ligt waardoor het relatief gemakkelijk is de lichamen te bergen met behulp van duikers.

Synoniemen (Engels) voor "aqua":

aqua
aqua regia