"aptitude test" in het Nederlands

EN

"aptitude test" - vertaling Nederlands

EN

aptitude test {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Integration into the host-country bar is facilitated by the elimination of the aptitude test.
Het toetreden tot de balie van ontvangst wordt versoepeld door de afschaffing van de proeve van bekwaamheid.
So he should also be able to decide for himself whether to sit an aptitude test or to attend an adaptation period.
Daarom moet hij ook zelf kunnen beslissen of hij een proeve van bekwaamheid aflegt of liever een aanpassingsstage volgt.
However, the crux of this directive is the provision in Article 10 which eases the existing requirement of an aptitude test.
Het grote knelpunt in deze richtlijn is echter de regeling in artikel 10 om de tot nu toe vereiste proeve van bekwaamheid af te zwakken.

Voorbeeldzinnen voor "aptitude test" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIntegration into the host-country bar is facilitated by the elimination of the aptitude test.
Het toetreden tot de balie van ontvangst wordt versoepeld door de afschaffing van de proeve van bekwaamheid.
EnglishSo he should also be able to decide for himself whether to sit an aptitude test or to attend an adaptation period.
Daarom moet hij ook zelf kunnen beslissen of hij een proeve van bekwaamheid aflegt of liever een aanpassingsstage volgt.
EnglishHowever, the crux of this directive is the provision in Article 10 which eases the existing requirement of an aptitude test.
Het grote knelpunt in deze richtlijn is echter de regeling in artikel 10 om de tot nu toe vereiste proeve van bekwaamheid af te zwakken.
EnglishI also think, like our colleague, that the choice between an aptitude test and an adaptation period should be left up to the candidate.
Zoals onze collega vind ook ik dat men de kandidaat de keuze moeten laten tussen de proeve van bekwaamheid en de aanpassingsstage.
EnglishThe Commission has however chosen to give a special sectoral directive and to maintain the principle on a restrictive aptitude test.
De Commissie heeft echter gekozen voor een speciale sectormatige richtlijn en handhaaft het principe van de beperkende proeve van bekwaamheid.
EnglishThe only outstanding point at issue between Parliament and the Council of Ministers concerns the responsibility for choosing between a course and an aptitude test.
Het enige punt waar het Parlement en de Raad nog onenigheid over hebben, is wie de keuze maakt tussen stage en proeve van bekwaamheid.
EnglishThus the aptitude test for joining the bar of a country other than one's own has frequently been used as an effective protectionist barrier.
Zo is de proeve van bekwaamheid om de balie van een ander land dan het land van herkomst te vervoegen zeer vaak gebruikt als een doeltreffende protectionistische afgrendeling.
EnglishThose who settle in a Member State on a permanent basis may be required to have passed an aptitude test or to have completed further training.
Degenen die zich permanent in een lidstaat vestigen, zullen namelijk in voorkomende gevallen een proeve van bekwaamheid moeten afleggen of een aanvullende opleiding moeten volgen.
EnglishWe support the replacement of the aptitude test with a fair and equitable procedure for assessing the professional competence of migrant lawyers.
Wij stellen ons tevreden met de vervanging van de bekwaamheidsproeve door een rechtvaardige en integere beoordelingsprocedure van de beroepsbekwaamheid van de migrerende advocaat.
EnglishOthers, conversely, wished the aptitude test to be eliminated and the practice of the profession under the home-country professional title to be restricted to a certain length of time.
Anderen daarentegen wilden dat de proeve van bekwaamheid opgeheven zou worden en dat de uitoefening van het beroep onder de oorspronkelijke titel na een bepaalde tijdspanne zou worden verboden.

Vergelijkbare vertalingen voor "aptitude test" in Nederlands

aptitude zelfstandig naamwoord
test zelfstandig naamwoord
to test werkwoord