"apt to" in het Nederlands

EN

"apt to" - vertaling Nederlands

NL
EN

apt to {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "apt to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAfter her name, written in brackets was the apt description, horse face.
Achter haar naam stond tussen haakjes de passende omschrijving, Paardenkop.
EnglishIt is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
Daarom is het zinvol om tijdens dit debat drie punten te benadrukken.
EnglishIt is perhaps apt, 60 years down the line, to look at those issues.
Misschien wordt het vandaag, 60 jaar later, wel eens tijd om ook die potjes te openen.
EnglishThe Commission has used an apt example to illustrate that this is clearly not the case.
De Commissie toont zelf met een treffend voorbeeld aan dat dit nadrukkelijk niet het geval is.
EnglishAnd yet Jawlinkski's portrayal of Europe's struggle with the phenomenon of Russia is very apt.
En toch schetst Jawlinkskij onze Europese worsteling met het fenomeen Rusland heel raak.
EnglishI am extremely grateful to him for it, it is apt and comprehensive.
Ik ben hem daarvoor bijzonder dankbaar; het is zeer goed en uitgebreid.
EnglishThe call for all food businesses to be registered is also apt.
Ook de oproep om alle levensmiddelenbedrijven te registreren is passend.
EnglishMr Poettering made the apt comment that the presidencies form a six-month chain.
De heer Poettering zei heel mooi dat de voorzitterschappen een ketting vormen met schakels van een half jaar.
EnglishNow, this brings us to the sorts of moves that people are apt to make in the moral sphere.
Dit brengt ons bij het menselijk gedrag op het morele vlak.
EnglishThe report contains a number of apt remarks, in particular, on the situation of women.
Het verslag bevat enkele rechtvaardige voornemens, bijvoorbeeld met betrekking tot de situatie van vrouwen.
EnglishThe predicament of Afghan women is a particularly apt case in point.
De situatie van de vrouwen is daarvan een goed voorbeeld.
EnglishThis morning's dossiers are an apt illustration of that.
De dossiers van deze morgen zijn hiervan een treffende illustratie.
EnglishI think that the saying " If you do n't take yourself seriously, no-one else will " is most apt here.
Ik denk dat hier het gezegde opgaat dat wie zichzelf niet serieus neemt, ook door anderen niet serieus wordt genomen.
EnglishThis greater stress is particularly apt.
Het is goed dat hij dit punt nog extra heeft onderstreept.
EnglishMr President, it is very apt that Commissioner Bangemann is taking this speech at the end of the week.
Mijnheer de Voorzitter, het is bijzonder toepasselijk dat commissaris Bangemann deze woorden aan het eind van de week tot ons richt.
EnglishMr President, in the German press preview there was a headline that is very apt for this dossier.
Mijnheer de Voorzitter, in een programma-aankondiging in de Duitse pers werd een titel gebruikt die bijzonder kenmerkend is voor ons verslag.
EnglishThis is why we expect more from the Commission in terms of its proposals, and I would say that this report is apt for that very reason.
We verwachten meer van de Commissie als het om voorstellen gaat, en dit verslag zou wat dat betreft een goede gelegenheid moeten zijn.
EnglishI think it's quite apt.
EnglishBut it's also apt.
EnglishThis is undoubtedly an apt description and we must test its activities to determine to what extent this is actually being realised.
Een goede omschrijving, dat zeker, en wij zullen op die activiteiten moeten toezien om te kijken in hoeverre een en ander ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Vergelijkbare vertalingen voor "apt to" in Nederlands

apt bijvoeglijk naamwoord
to voorzetsel