"approved by" in het Nederlands

EN

"approved by" - vertaling Nederlands

volume_up
approved by {volt.deelw.}
EN

approved by {voltooid deelwoord}

volume_up
approved by
volume_up
goedgekeurd door {volt.deelw.}
This agreement was approved in principle by the Conference of Presidents.
Dit akkoord is in beginsel goedgekeurd door de Conferentie van voorzitters.
In particular, I want to refer to the guidelines as approved by the Council.
Ik wil vooral refereren aan de richtsnoeren zoals deze zijn goedgekeurd door de Raad.
This amendment has been approved by the main political parties.
Dit amendement is goedgekeurd door de belangrijkste politieke fracties.

Voorbeeldzinnen voor "approved by" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThree amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Drie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
EnglishAn action plan for the EU/ Central Asia will be approved in the next few weeks.
Een actieplan voor de EU/Centraal-Azië zal de komende weken worden goedgekeurd.
EnglishThe report would have gained a lot if Amendment No 53 had instead been approved.
Het was nochtans een verbetering geweest indien we amendement 53 hadden aangenomen.
EnglishA report was therefore drawn up, and we have already approved it in the Committee.
Er is dus een verslag gemaakt en wij hebben het al in de commissie goedgekeurd.
EnglishThere are many paragraphs in our resolution that we would like to see approved.
Er zijn een heleboel paragrafen in onze resolutie die wij zouden willen goedkeuren.
EnglishWe have therefore approved a text against which I fought as hard as I could.
We hebben dus voor een tekst gestemd waartegen ik me uit alle kracht verzet heb.
EnglishIs it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?
Klopt het dat alle delen van het voorstel inhoudelijk zullen worden overgenomen?
EnglishThe programmes were approved too late, the Commission operates too bureaucratically.
De programma's zijn te laat goedgekeurd, de Commissie opereert te bureaucratisch.
EnglishIn the case of France, the Commission approved more than EUR 300 million in state aid.
Frankrijk heeft van de Commissie 300 miljoen euro in staartsteun mogen uitkeren.
EnglishThe declaration approved by the Florence European Council bears witness to that.
De door de Europese Raad van Florence goedgekeurde verklaring bewijst dat.
EnglishIf there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
Als er verder geen bezwaren zijn, verklaar ik dat de notulen hierbij zijn goedgekeurd.
EnglishIf a country does not reply, each individual shipment will have to be approved.
Als een land niet geantwoord heeft, moet elke lading afzonderlijk goedgekeurd worden.
EnglishThe national governments participated fully and have all approved this text.
Ook de nationale regeringen hebben hun bijdrage geleverd en deze tekst goedgekeurd.
EnglishI hope the final version to be approved will be correct in the Finnish version.
Ik hoop dat de uiteindelijke versie die wordt aangenomen in het Fins correct zal zijn.
EnglishThere is just one proposal approved by the Council which may be of use today.
De Raad heeft slechts één voorstel goedgekeurd dat vandaag de dag nuttig kan blijken.
EnglishThe thematic strategies must be approved using the codecision procedure.
Thematische strategieën moeten in de medebeslissingsprocedure worden aangenomen.
EnglishThe compromise amendments that were eventually approved are very important.
De compromisamendementen die uiteindelijk werden goedgekeurd, zijn zeer belangrijk.
EnglishAt the meeting we also approved a declaration on topical political issues.
Tevens werd ook een verklaring over actuele politieke vraagstukken aangenomen.
EnglishThe Commission therefore decided that this should be approved before the end of July.
Daarom besloot de Commissie dat dit voor einde juli moest worden goedgekeurd.
EnglishThese parts of Amendments Nos 49 and 87 cannot, therefore, be approved.
De Commissie kan dit deel van de amendementen 49 en 87 bijgevolg niet overnemen.

Vergelijkbare vertalingen voor "approved by" in Nederlands

approved werkwoord
approved bijvoeglijk naamwoord
by voorzetsel