"approval process" in het Nederlands

EN

"approval process" - vertaling Nederlands

EN

approval process {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. juridisch
approval process
The approval process for the Commission does not end here.
Het goedkeuringsproces voor de Commissie eindigt niet hier.
The approval process is going to fall apart, actually.
Het goedkeuringsproces zal instorten.
Finally, we ask that the next parliamentary elections be brought forward from June to May 2009 so that we will have more chance to prepare the approval process properly.
Tot slot verzoeken we om de volgende verkiezingen voor het Parlement niet in juni maar in mei 2009 te houden, zodat we meer ruimte hebben om het goedkeuringsproces goed voor te bereiden.

Voorbeeldzinnen voor "approval process" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe approval process is not a rubber stamp and this Parliament should not be treated as one.
De goedkeuringsprocedure is geen wassen neus en dit Parlement dient niet als een marionet te worden behandeld.
EnglishThe approval process for the Commission does not end here.
Het goedkeuringsproces voor de Commissie eindigt niet hier.
EnglishIt appears that many principled approaches were taken in the approval process for the 2007 budget proposal.
Blijkbaar hebben velen een principiële houding aangenomen in de goedkeuringsprocedure voor de ontwerpbegroting 2007.
EnglishThe approval process is going to fall apart, actually.
EnglishIn the approval process I supported all proposed amendments which helped to improve the Commission’ s proposal.
In het proces van aanname heb ik alle voorgestelde amendementen die hielpen om het voorstel van de Commissie te verbeteren gesteund.
EnglishFirst, I believe the Union, the European Commission and this Parliament can emerge stronger from this process of approval.
Ten eerste denk ik dat de Unie, de Europese Commissie en dit Parlement versterkt uit dit goedkeuringsproces tevoorschijn kunnen komen.
EnglishThe final area, Commissioner, is to look at ways in which we can work with you as a Parliament to speed up the approval of the process.
Tot slot, mijnheer de commissaris, zullen we moeten bekijken hoe wij u als Parlement terzijde kunnen staan om de goedkeuring van het proces te versnellen.
EnglishIn addition, at the same time, we gave our support and approval to the process of democratization, and we can today gladly state that Chile is a democratic country.
Tegelijkertijd steunden en loofden wij het democratiseringsproces, en nu kunnen we met vreugde stellen dat Chili een echte democratie is.
EnglishMr President, allow me first to congratulate Members of Parliament on having taken this important step in the process of approval of the Cotonou Agreement.
Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen wil ik graag de leden van het Parlement gelukwensen met deze belangrijke stap in het proces van goedkeuring van de Overeenkomst van Cotonou.
EnglishFinally, we ask that the next parliamentary elections be brought forward from June to May 2009 so that we will have more chance to prepare the approval process properly.
Tot slot verzoeken we om de volgende verkiezingen voor het Parlement niet in juni maar in mei 2009 te houden, zodat we meer ruimte hebben om het goedkeuringsproces goed voor te bereiden.

Vergelijkbare vertalingen voor "approval process" in Nederlands

process zelfstandig naamwoord
approval zelfstandig naamwoord
to process werkwoord
batch process zelfstandig naamwoord
legal process zelfstandig naamwoord
care process zelfstandig naamwoord
application process zelfstandig naamwoord