"apprenticeship" in het Nederlands

EN

"apprenticeship" - vertaling Nederlands

EN

apprenticeship {zelfstandig naamwoord}

volume_up
In order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
Om hun mobiliteit te bevorderen, moet worden vermeden dat ze onnodige kosten maken en moet hun verblijf worden aangepast aan de duur van hun studie of stage.
apprenticeship (ook: training time)

Voorbeeldzinnen voor "apprenticeship" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt is time to promote apprenticeship as a modern and dynamic form of training.
Het wordt tijd dat het leerlingenstelsel naar het niveau wordt getild van een moderne en dynamische opleiding.
EnglishHarmonizing apprenticeship systems also means broader aims for harmonization in examinations.
Bij de harmonisatie van leerlingenstelsels gaat het ook om het op uitgebreide schaal streven naar de harmonisatie van examens.
EnglishIt is also important to promote existing opportunities for international exchanges in apprenticeship.
Het is ook belangrijk om binnen het leercontractonderwijs de mogelijkheden voor internationale uitwisseling te bevorderen.
EnglishApprenticeship in parliamentary government, in parliamentary democracy, takes place first of all in this context of exchange.
Men maakt zich parlementarisme en parlementaire democratie vooral eigen door middel van uitwisseling.
EnglishWe have to be able to give them a paid apprenticeship for a lengthy period, perhaps even up to two years.
Zij moeten een betaalde opleidingsplaats kunnen krijgen en wel gedurende een langere periode, misschien zelfs wel twee jaar.
EnglishApprenticeship training in Europe
EnglishIn Italy, for instance, the relationship between universities and businesses does not provide proper training and apprenticeship opportunities.
In Italië bijvoorbeeld ontbreken er in de relatie tussen universiteiten en bedrijfsleven concrete opleidings- en scholingskansen.
EnglishThere are two dimensions to sandwich courses and apprenticeship training: the financial and the socio-economic, and they complement each other.
Bij alternerende opleidingen en het leerlingwezen zijn twee elkaar aanvullende dimensies te zien: de economische en de sociaal-economische.
EnglishIn this context, the Euro-Mediterranean Parliamentary Assembly is an important step, since we all know that democracy is also a form of apprenticeship.
De Euro-mediterrane Parlementaire Vergadering vormt een belangrijke schakel in dit proces, omdat wij allen weten dat democratie ook een kwestie van leren is.
EnglishWe have voted against Mr Castagnetti's report today on the promotion of European pathways in work-linked training, including apprenticeship.
Wij stemmen vandaag tegen het verslag-Castagnetti inzake de bevordering van Europese opleidingstrajecten in alternerende opleidingen, waaronder begrepen het leerlingwezen.
EnglishThe main responsibility for the harmonization of exams and the training and apprenticeship periods that go with them belongs to the authorities in the Member States of the Union.
De hoofdverantwoordelijkheid bij de harmonisatie van examens en de hierbij horende stageperiode ligt bij de autoriteiten van de lidstaten.
EnglishIn order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
Om hun mobiliteit te bevorderen, moet worden vermeden dat ze onnodige kosten maken en moet hun verblijf worden aangepast aan de duur van hun studie of stage.
EnglishQueerer than can in principle be supposed, or just queerer than we can suppose, given the limitations of our brain's evolutionary apprenticeship in Middle World?
Raarder dan in principe kan worden verondersteld, of alleen maar raarder dan we kunnen veronderstellen, gegeven de beperkingen van de evolutionaire ontwikkeling van ons brein in Middelwereld?
EnglishWe are aware of our imperfections in this area, but we all know that in any society respect for human rights requires a long apprenticeship which leads to a true human-rights culture.
Wij zijn ons bewust van onze tekortkomingen op dit gebied, maar we weten allemaal dat elke samenleving een lange leerschool moet doorlopen om uiteindelijk een echte mensenrechtencultuur te verwerven.
EnglishThe Commission has recognized this and has announced that, within the context of the new Leonardo programme, it wants to create an ERASMUS for apprenticeship to facilitate mobility in this area.
De Commissie erkent dat zelf en zegt dat ze in het kader van het nieuwe LEONARDO-programma een ERASMUS-programma voor het leerlingwezen wil uitwerken om de mobiliteit in de sector te bevorderen.