"to appreciate very much" in het Nederlands

EN

"to appreciate very much" - vertaling Nederlands

EN

to appreciate very much {werkwoord}

volume_up
to appreciate very much
zeer op prijs stellen

Voorbeeldzinnen voor "to appreciate very much" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI appreciate very much that President Cox participated in the first session of our meeting on terrorism.
Het doet mij deugt dat Voorzitter Cox bij de eerste bijeenkomst over terrorisme aanwezig was.
EnglishWe appreciate very much the huge efforts the Finnish presidency has made to work very closely with Parliament.
Wij hebben veel waardering voor de grote inspanning die het Finse voorzitterschap heeft geleverd om nauw samen te werken met het Parlement.
Englishto appreciate very much
EnglishMr President, I appreciate very much what you are trying to do and I agree with you but this is a procedure which we have not adopted before.
Mijnheer de Voorzitter, ik waardeer ten zeerste wat u probeert te doen en ik ben het met u eens, maar wij hebben deze procedure nog nooit gevolgd.
EnglishWe also appreciate very much the work of the Ombudsman in developing the network of ombudsmen across the whole of Europe and in other countries.
Wij hebben ook veel waardering voor het werk dat de ombudsman verzet om een netwerk van ombudslieden in heel Europa en in andere landen te ontwikkelen.
EnglishMadam President, I wish to thank Mrs Schierhuber and the Committee on Agriculture and Rural Development for their very good cooperation, which I appreciate very much.
Mevrouw de Voorzitter, ik wil mevrouw Schierhuber en de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling bedanken voor de zeer goede samenwerking, die ik buitengewoon waardeer.

Vergelijkbare vertalingen voor "to appreciate very much" in Nederlands

much voornaamwoord
Dutch
very bijvoeglijk naamwoord
thank you very much tussenwerpsel