"Appreciate it." in het Nederlands

EN

"Appreciate it." - vertaling Nederlands

EN

Appreciate it. [voorbeeld]

volume_up
1. spreektaal

Voorbeeldzinnen voor "Appreciate it." in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo I am urging caution and would appreciate an answer to that particular question.
Ik dring dus aan op voorzichtigheid en had graag een antwoord op mijn ene vraag.
EnglishLadies and gentlemen, we must appreciate the full importance of this subject.
Geachte collega's, wij moeten ons het belang van dit dossier heel goed realiseren.
EnglishWe appreciate it very much that Mrs Oomen-Ruijten has agreed to these compromises.
Wij zijn mevrouw Oomen-Ruijten zeer dankbaar dat zij met deze compromissen instemt.
EnglishI therefore appreciate the particular importance that must be attached to this issue.
Ik ben me daarom bewust van het belang dat aan deze kwestie moet worden gehecht.
EnglishI appreciate the Commission's also being able to accept the amendments tabled.
Ik begrijp dat de voorgestelde amendementen ook voor de Commissie aanvaardbaar zijn.
EnglishYou are closest to the EU’ s citizens, and they both need and appreciate you.
U staat het dichtst bij de burgers van de EU, en zij hebben u nodig en waarderen u.
EnglishYou can appreciate what effect that is likely to have on its real economy.
U kunt wel nagaan welk effect dat waarschijnlijk op de economie daar zal hebben.
EnglishOne of the things I appreciate is your call for an increase in human resources.
Ik heb onder meer waardering voor uw oproep meer personeel aan te trekken.
EnglishPresident Barroso, I very much appreciate your personal attendance in this debate.
Voorzitter Barroso, ik waardeer het zeer dat u persoonlijk bij dit debat aanwezig is.
EnglishAnd I would ask you to appreciate the significance of what we have accomplished.
Daarom verzoeken wij u de betekenis van het bereikte resultaat naar waarde te schatten.
EnglishYou will appreciate that I am not going to put this decision to the vote.
U kunt zich dus wel voorstellen dat ik niet zal laten stemmen over dit voorstel.
EnglishI appreciate the European Parliament's interest in the situation in Chechnya.
Ik waardeer de interesse van het Europees Parlement voor de situatie in Tsjetsjenië.
EnglishI fervently believe that we must appreciate the importance of energy efficiency.
Aan de andere kant denk ik dat we echt het belang moeten inzien van energie-efficiëntie.
EnglishYou will appreciate, Commissioner, that our wish is for greater transparency.
U zult begrijpen, mijnheer de commissaris, dat wij daarbij meer transparantie wensen.
EnglishMr President, I greatly appreciate the opportunity to be with you in Parliament today.
Voorzitter, ik ben het Parlement zeer erkentelijk dat ik hier mag verschijnen.
EnglishI would appreciate if the protocol could be amended to rectify the matter.
Daarom wil ik dit aangetekend zien zodat het overeenkomt met de werkelijkheid.
EnglishWe need to appreciate that 35 % of intra-Community transport goes by sea.
Wij moeten ons daarbij realiseren dat 35 % van het interne vervoer over zee gaat.
EnglishThe Commission can appreciate that Parliament has difficulties with these declarations.
De Commissie begrijpt dat het Parlement het moeilijk heeft met deze verklaringen.
EnglishBut you will appreciate that the agenda this week required a lot of changes.
Maar u zult het met mij eens zijn dat de agenda deze week vele wijzigingen vereiste.
EnglishI am sure that the Commissioner will appreciate Parliament's sensitivities about this.
Ik weet zeker dat de commissaris de gevoeligheden van het Parlement hierover kent.

Vergelijkbare vertalingen voor "Appreciate it." in Nederlands

it bijwoord
it voornaamwoord
Dutch
to it bijwoord
don't mention it
all of it zelfstandig naamwoord
to beat it werkwoord
over it bijwoord
to take care of it werkwoord