"apportioned" in het Nederlands

EN

"apportioned" - vertaling Nederlands

volume_up
apportioned {volt.deelw.}
EN

apportioned {voltooid deelwoord}

volume_up
apportioned (ook: assigned, alloted)

Voorbeeldzinnen voor "apportioned" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIn any case, the public are puzzled by the way powers are apportioned.
In ieder geval is de verdeling van de bevoegdheden ondoorzichtig.
EnglishMr President, then there is the budget, of course, and the question as to how it should be apportioned.
Mijnheer de Voorzitter, dan komt natuurlijk nog het budget, hoe dat verdeeld moet worden.
EnglishAnd how can they be apportioned? ", we still have our work cut out.
Ik ben blij dat daar in dit verslag op wordt gewezen.
EnglishI also think that too much blame is being apportioned to the Commission and not enough to the Member States.
Ik denk ook dat er te veel schuld gegeven wordt aan de Commissie en te weinig aan de lidstaten.
EnglishHowever, an equal share of the areas of policy could be apportioned to the regions and civil society.
Maar een even groot deel van de beleidsterreinen kan overgelaten worden aan de regio's en de burgersamenleving.
EnglishIn my country alone, Austria, 8 % of the gross domestic product is apportioned to investments from abroad.
Alleen al in mijn vaderland, Oostenrijk, komt 8 % van het bruto nationaal product voort uit buitenlandse investeringen.
EnglishThe agricultural funds are apportioned on an annual basis while the fisheries funds are provided on a multiannual basis.
De landbouwfondsen worden op jaarbasis omgeslagen terwijl de visserijfondsen een meerjarige budgettering kennen.
EnglishIn this matter, a large proportion of the blame must be apportioned to the banks and financial institutions.
Daarom heb ik veel waardering voor de inspanningen van commissaris Bolkestein en rapporteur Peijs, die vasthoudend aan een oplossing hebben gewerkt.
EnglishI also agree that the residue should be apportioned between the three Institutions that contributed to the Convention’ s budget.
Ik ben het ermee eens dat het saldo evenredig verdeeld moet worden onder de drie instellingen die aan de begroting van de Conventie hebben bijgedragen.
EnglishMy group shares the Commission's and the rapporteur's view of how the independent Food Safety Agency's responsibilities are to be apportioned.
Mijn fractie deelt het standpunt van de Commissie en de rapporteur over de verdeling van de taken voor de onafhankelijke voedselautoriteit.
EnglishThese areas will be apportioned between the Member States on the basis of the orchard area, production levels and withdrawals of each Member State.
Deze oppervlakte wordt over de lidstaten verdeeld aan de hand van de beplante arealen, de productie en de in elk van de lidstaten uit de markt genomen hoeveelheden.
EnglishThis means that both the Presidency of the Council and the Commission and even Mr Galeote feel that there is blame to be apportioned.
Het komt erop neer dat zowel het voorzitterschap van de Raad als de Commissie en collega Galeote ervan uitgaan dat bepaalde mensen verantwoordelijk zijn en dat dit uitgezocht moet worden.
EnglishWould it not indeed be desirable, therefore, for the Council and Parliament, as the joint budgetary authority, to come to an agreement with the Commission on how those funds were to be apportioned?
Zou het dan inderdaad niet wenselijk zijn dat Raad en Parlement als begrotingsautoriteit samen, in onderling akkoord met de Commissie, afspreken hoe dat geld verdeeld wordt.
EnglishWe have supported the principle of a parliamentary committee of inquiry to shed as much light as possible on the ways in which responsibility for this disaster is to be apportioned.
Wij hebben onze steun gegeven aan het idee van een parlementaire enquêtecommissie, die opheldering zou kunnen verschaffen omtrent de diverse verantwoordelijkheden die tot deze ramp hebben geleid.

Synoniemen (Engels) voor "apportioned":

apportioned