EN

appointment {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
Voorzitter, een afspraak maken met mijn loodgieter is niet eenvoudig.
My next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
Mijn volgende afspraak met de chirurg was toevallig vlak na een shift in de cadeaushop.
Lastly, I hereby make an appointment with the governments.
Tot slot maak ik een afspraak met de regeringen.
Secondly, the Public Prosecutor's appointment would involve various procedures.
Ten aanzien van de benoeming moeten verschillende procedures worden onderscheiden.
So there will be consultation and agreement on the appointment of Commissioners.
Er is dus consultatie over de benoeming van commissarissen en er bestaat overeenstemming over.
Then it came to the nomination and appointment of the two German Members of the Commission.
Toen ging het om de voordracht en de benoeming van de twee Duitse Commissieleden.
The appointment of the EU special envoy is another very significant development.
De aanstelling van de speciale gezant van de Europese Unie is een verdere zeer belangrijke ontwikkeling.
Of course we have, in the appointment of the director of OLAF, a situation that is new to us.
De aanstelling van de directeur van OLAF is uiteraard iets nieuws.
Also very significant was the appointment of the special envoy to the Great Lakes area.
Belangrijk was ook de aanstelling van onze speciale vertegenwoordiger in het gebied van de Grote Meren.
appointment (ook: date, rendezvous)
appointment (ook: teaching)

Voorbeeldzinnen voor "appointment" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSecondly, the Public Prosecutor's appointment would involve various procedures.
Ten aanzien van de benoeming moeten verschillende procedures worden onderscheiden.
EnglishWe are also opposed to the appointment of a high representative of the euro area.
Ook verzetten wij ons tegen het benoemen van een hoge vertegenwoordiger van de eurozone.
EnglishThis appointment procedure therefore ensures complete transparency and democracy.
Deze benoemingsprocedure biedt dan ook alle garanties voor doorzichtigheid en democratie.
EnglishI would like to make a comment on the appointment of the new President of the World Bank.
Nog een laatste woord over de benoeming van de nieuwe president van de Wereldbank.
EnglishHow many people have been appointed independently of the general appointment procedures?
Hoeveel mensen zijn er buiten de gewone aanstellingsprocedures om aangesteld?
EnglishWe have been consulted with regard to the appointment of the President of the Central Bank.
Wij worden geraadpleegd over de benoeming van de president van de Centrale Bank.
EnglishFirstly, the role of the Commission and the appointment of its President.
Om te beginnen: de rol van de Commissie en de benoeming van haar voorzitter.
EnglishAs a result, I voted against his appointment as President of the Commission.
Ik heb dus gestemd tegen zijn benoeming tot voorzitter van de Commissie.
EnglishThen it came to the nomination and appointment of the two German Members of the Commission.
Toen ging het om de voordracht en de benoeming van de twee Duitse Commissieleden.
EnglishI will therefore vote with pleasure in favour of the appointment of each of the candidates.
Ik zal daarom met genoegen stemmen voor de benoeming van elk van de kandidaten.
EnglishAlong with many other people I was absolutely against this highly political appointment.
Met vele anderen was ik absoluut gekant tegen deze superpolitieke benoeming.
EnglishFor those reasons I shall be abstaining from voting on Mr Trichet's appointment.
En om deze redenen zal ik mij van de stemming over de benoeming van de heer Trichet onthouden.
EnglishSo there will be consultation and agreement on the appointment of Commissioners.
Er is dus consultatie over de benoeming van commissarissen en er bestaat overeenstemming over.
EnglishMy next surgeon's appointment was, coincidentally, right after a shift at the gift shop.
Mijn volgende afspraak met de chirurg was toevallig vlak na een shift in de cadeaushop.
EnglishUnfortunately, his appointment has been blocked for months now by the new Italian government.
Helaas blokkeert de nieuwe Italiaanse regering al maandenlang zijn benoeming.
EnglishFurther steps have been taken on the appointment of the executive director.
Er zijn nadere stappen ondernomen met het oog op de benoeming van een uitvoerend directeur.
EnglishThis appointment is therefore important with regard to the content of monetary policy.
Hieruit blijkt wel dat deze benoeming van belang is voor de inhoud van het monetair beleid.
EnglishLet me make a small point about the appointment of Commissioners.
Een kleine opmerking over de benoeming van de leden van de Europese Commissie.
EnglishIn item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
In paragraaf 7 is een specifieke bepaling opgenomen voor de investituur van de nieuwe Commissie.
EnglishHe welcomed and enhanced the EU role and the appointment of the envoy.
Hij was verheugd over de rol van de Europese Unie en over de aanstelling van de gezant.

Synoniemen (Engels) voor "appointment":

appointment
appointed