"to apply for a job" in het Nederlands

EN

"to apply for a job" - vertaling Nederlands

EN

to apply for a job {onovergankelijk werkwoord}

volume_up
When men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted.
Als mannen solliciteren, kan men een aantal van de opgesomde kwalificaties schrappen.
In the absence of these, these days it would be very difficult to apply for a job, and it would be hopeless to try to start a business.
Het is vandaag de dag bijzonder moeilijk om zonder deze twee instrumenten naar een betrekking te solliciteren, laat staan een bedrijf op te starten.
I would suggest to Mr van Dam, the original speaker on this resolution, that perhaps he ought to apply for the job of chief scientist in the United Kingdom.
Ik vind dat de heer Van Dam, die als eerste het woord voerde over deze ontwerpresolutie, maar eens moet solliciteren naar de functie van wetenschappelijk hoofd bij de Britse regering.

Voorbeeldzinnen voor "to apply for a job" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhen men apply for a job, some of the many qualifications they reel off have to be discounted.
Als mannen solliciteren, kan men een aantal van de opgesomde kwalificaties schrappen.
EnglishWhen two people with the same qualifications apply for a job, it is given to the member of the under-represented sex.
Wanneer twee kandidaten dezelfde kwalificaties hebben, krijgt het geslacht dat ondervertegenwoordigd is, de baan.
EnglishIn the absence of these, these days it would be very difficult to apply for a job, and it would be hopeless to try to start a business.
Het is vandaag de dag bijzonder moeilijk om zonder deze twee instrumenten naar een betrekking te solliciteren, laat staan een bedrijf op te starten.
EnglishI would suggest to Mr van Dam, the original speaker on this resolution, that perhaps he ought to apply for the job of chief scientist in the United Kingdom.
Ik vind dat de heer Van Dam, die als eerste het woord voerde over deze ontwerpresolutie, maar eens moet solliciteren naar de functie van wetenschappelijk hoofd bij de Britse regering.
EnglishIt now appears that this committee itself practises discrimination on the grounds of age, in that it is impossible to apply for a job there unless you are younger than 45.
Nu blijkt dat dit comité zich zelf schuldig maakt aan leeftijdsdiscriminatie: voor iemand die ouder is dan 45 jaar is het namelijk onmogelijk om bij deze instelling een baan te krijgen.