"application date" in het Nederlands

EN

"application date" - vertaling Nederlands

EN

application date {zelfstandig naamwoord}

volume_up
application date

Voorbeeldzinnen voor "application date" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFinally, Amendment No 21 refers to the date of application of the regulation.
Amendement 21, tot slot, heeft betrekking op de datum met ingang waarvan de verordening van toepassing zal zijn.
EnglishAs a rule, it took four to five months from the date the application was made for the centrally-managed projects to grant funds.
De periode tussen de aanvraag en de goedkeuring van subsidies bedroeg bij gecentraliseerde projecten in de regel vier à vijf maanden.
EnglishRegarding Amendments Nos 2 and 3 on the date of application, the Commission cannot accept the time period of six months.
Wat betreft de amendementen 2 en 3, die betrekking hebben op de datum van toepassing, kan de Commissie de periode van zes maanden niet aanvaarden.
Englishdate of application
EnglishWe cannot accept Amendments Nos 48 and 189, which are inappropriate for the date of application of different parts of the text.
Amendementen 48 en 189 kunnen we niet aanvaarden, want ze zijn ongeschikt gezien de datum waarop de verschillende onderdelen van de tekst van toepassing worden.
EnglishNow the main issue in this package of amendments for second reading is the early application date of stringent limits for oxides of nitrogen, NOx.
Het hete hangijzer bij deze amendementen voor tweede lezing is natuurlijk het tijdstip waarop de strenge normen voor zuurstof en stikstof, de NOx, van kracht moeten worden.
EnglishAs far as Amendment No 3 is concerned, the Commission accepts that part relating to the date of application, whereas the part on the revision procedure is not, in its view, suitably worded.
Van amendement 3 aanvaardt de Commissie het deel dat ingaat op de datum van toepassing, maar de passage inzake de revisieprocedure is qua formulering niet erg geschikt.
EnglishOne year after the date of application of these directives, the Commission will examine whether interoperability and freedom of choice for users have been adequately achieved in the Member States.
Een jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijnen zal de Commissie onderzoeken of de interoperabiliteit en de keuzevrijheid voor gebruikers in de lidstaten op adequate wijze is gerealiseerd.

Vergelijkbare vertalingen voor "application date" in Nederlands

application zelfstandig naamwoord
date zelfstandig naamwoord
out of date bijwoord
expiration date zelfstandig naamwoord
delivery date zelfstandig naamwoord
expiry date zelfstandig naamwoord
to date werkwoord