"appliance" in het Nederlands

EN

"appliance" - vertaling Nederlands

NL
EN

appliance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Any electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
Elk elektrisch toestel, een apparaat, verlengsnoer, wat dan ook, moet het stopcontact kunnen vertellen, "Zeg stopcontact, dit is te veel stroom.
The re-use of whole appliances is important too, not only in terms of the environment, but also from a social point of view.
Hergebruik van hele toestellen is ook belangrijk, niet alleen voor het milieu, maar ook vanuit een sociaal oogpunt.
How radiation from these appliances affects people's health in the short and long term is something we know very little about.
Wij weten bitter weinig over de invloed die deze toestellen en deze straling op korte en lange termijn op de gezondheid van de mens hebben.

Voorbeeldzinnen voor "appliance" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe put a 10-cent digital transponder, a data tag, in the appliance plug.
We stopten een chip van 10 cent, met informatie, in de stekker van het apparaat.
EnglishThe appliance's safe operating parameters are embedded into its plug.
De veilige elektrische grenzen van een apparaat zijn aangegeven in zijn stekker.
EnglishNext time you're about to throw out an appliance, don't throw it out.
De volgende keer dat je op het punt staat een huishoudapparaat weg te gooien, doe het dan niet.
EnglishWe all fully agree that a commercial outlet, if it sells an electrical appliance or an item of electronic hardware, must take it back.
Wij zijn het er allen natuurlijk geheel mee eens dat degene die een apparaat verkoopt, dat ook weer moet terugnemen.
EnglishIf you buy a nice Philips or Siemens appliance or whatever, the manufacturer himself does that and the purchaser then has that list.
Wanneer je een mooi Philips-, een mooi Siemens- of welk apparaat dan ook koopt, dan doet die fabrikant dat zelf wel en dan zit die lijst er vanzelfsprekend bij.
EnglishA further positive is that we are obliging the manufacturers to ensure that if there is a battery in an appliance it must be easy to remove.
Het is ook positief dat wij de fabrikanten verplichten om ervoor te zorgen dat als er een batterij in een apparaat zit, zij gemakkelijk te verwijderen moet zijn.
EnglishAny electrical device -- an appliance, an extension cord, whatever -- must be able to tell the power outlet, "Hey, power outlet, I'm drawing too much current.
Elk elektrisch toestel, een apparaat, verlengsnoer, wat dan ook, moet het stopcontact kunnen vertellen, "Zeg stopcontact, dit is te veel stroom.
EnglishNormally I say that when we face problems of this nature in the appliance of science, we should turn to the science itself to find a solution.
Normaal gesproken zeg ik dat we, wanneer we problemen van deze aard bij de toepassing van de wetenschap tegenkomen, de oplossing bij de wetenschap zelf moeten zoeken.
EnglishIf we imagine the infinitesimally small amount of one watt per hour per appliance in a household this volume of energy consumption is multiplied very quickly.
Als wij denken aan de nietige hoeveelheid van één wattuur per apparaat in een huishouden, dan moeten wij wel beseffen dat het verbruik ervan zeer snel oploopt.

Synoniemen (Engels) voor "appliance":

appliance