"appetite" in het Nederlands

EN

"appetite" - vertaling Nederlands

EN

appetite {zelfstandig naamwoord}

volume_up
If democracy is on offer, people's appetite grows.
Als democratie aangeboden wordt groeit de eetlust.
Thank you for having whet our appetite in this way, Mrs Roth.
Dank u wel, mevrouw Roth, omdat u onze eetlust opgewekt hebt.
So Rome shaped its hinterland through its appetite.
Rome vormde haar achterland dus door haar eetlust.
appetite (ook: feature, pull, trait)
Hungry people have lost their appetite for them.
Hongerende mensen hebben daar geen trek meer in.
Looks like he got his appetite back, huh?
Volgens mij heeft ie weer trek.
trek hebben in iets

Voorbeeldzinnen voor "appetite" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishPat, we are hungry, in fact very hungry, and we have an appetite for change.
Pat, wij zijn uitgehongerd, volledig uitgehongerd en snakken naar verandering.
EnglishOur group has always wished for struggle, for we have an appetite for change.
Onze fractie heeft de strijd altijd gewild: wij snakken naar verandering.
EnglishWhile there may be a keen appetite for it at the beginning, interest soon tends to fall off.
Aanvankelijk kijkt men ernaar uit, maar daarna ebt de belangstelling zeer snel weg.
EnglishToday, there seems to be far less appetite for taking difficult political decisions.
Thans lijkt er veel minder animo te zijn voor het nemen van moeilijke politieke beslissingen.
EnglishThere is no appetite for endless debate on Constitutional, institutional structures.
Zij hebben geen behoefte aan eindeloze debatten over grondwettelijke, institutionele structuren.
EnglishWe do not have the stomach or the appetite for it, or indeed the wherewithal for such action.
Daar hebben we geen zin in en feitelijk hebben we ook de middelen niet voor zo'n optreden.
EnglishWe have still not curbed the Union’ s appetite for legislation.
Wij hebben de regelzucht van de Unie nog steeds niet weten in te dammen.
EnglishI understand that there is a real appetite for a frank debate.
Ik heb geconstateerd dat er grote behoefte aan een open dialoog bestaat.
EnglishHowever, our group will always have an appetite for change.
Onze fractie zal echter altijd blijven snakken naar verandering.
EnglishThank you for having whet our appetite in this way, Mrs Roth.
Dank u wel, mevrouw Roth, omdat u onze eetlust opgewekt hebt.
EnglishWe are very critical of the fact that the EU institutions have a voracious appetite for increased influence.
Wij staan heel kritisch ten aanzien van de honger van de EU-instellingen naar meer invloed.
EnglishPostal services may then keep whatever does not whet the appetite of the private operators.
Voor de publieke postbedrijven zullen alleen die diensten overblijven waar particuliere bedrijven geen heil in zien.
EnglishThere is very much a practical outcome in that you could say there is no appetite for extra taxation.
Er is ook een heel praktisch gevolg, omdat je zou kunnen stellen dat er geen behoefte is aan nog meer belasting.
EnglishSo Rome shaped its hinterland through its appetite.
Rome vormde haar achterland dus door haar eetlust.
EnglishIf democracy is on offer, people's appetite grows.
Als democratie aangeboden wordt groeit de eetlust.
EnglishHungry people have lost their appetite for them.
Hongerende mensen hebben daar geen trek meer in.
EnglishBut that was reckoning without the appetite for power of the European institutions, notably the Commission.
Maar daarbij was geen rekening gehouden met de machtshonger van de Europese instellingen en met name van de Commissie.
EnglishPerhaps my appetite to imagine, to dream.
Misschien m'n begeerte om te fantaseren en te dromen.
EnglishSecondly we all know as MEPs that there is a very strong public appetite for there to be an EU strategy.
Ten tweede weten wij als Europese afgevaardigden allemaal hoezeer een EU-strategie op dit punt door de burgers gewenst wordt.
EnglishThere is little or no appetite in the Member States for a fully compulsory system from 1 January 2000.
Er valt bij de lidstaten weinig of geen enthousiasme te bespeuren om vanaf 1 januari een volledig verplichte regeling in te voeren.

Synoniemen (Engels) voor "appetite":

appetite