"appendage" in het Nederlands

EN

"appendage" - vertaling Nederlands

EN

appendage {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Fisheries must no longer be regarded as a mere appendage of agriculture.
Men mag de visserij niet zien als een aanhangsel van de landbouw.
There's that raptorial appendage -- there's the heel, and it's going to swing around and hit the load cell.
Daar is dat roof-aanhangsel -- daar is de hiel, en het gaat rondzwiepen en tegen de drukdoos slaan.
Parties are either extensions of, or appendages to, government bodies.
Partijen zijn noch een verlenging van staatsorganen noch een aanhangsel daarvan.

Voorbeeldzinnen voor "appendage" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are the eyes up here, and there's that raptorial appendage, and there's the heel.
De ogen zitten daar boven, en hier is dat roofaanhangsel, en hier is de hiel.
EnglishFisheries must no longer be regarded as a mere appendage of agriculture.
Men mag de visserij niet zien als een aanhangsel van de landbouw.
EnglishSo, the smasher raptorial appendage can stab with a point at the end, or it can smash with the heel.
Het roofaanhangsel kan dus spietsen met een punt op het eind, of knallen met de hiel.
EnglishThis robot is called MARS: Multi-Appendage Robotic System.
Deze robot is daarop gebaseerd en heet MARS, Multi-Appendage Robotic System.
EnglishThere's that raptorial appendage -- there's the heel, and it's going to swing around and hit the load cell.
Daar is dat roof-aanhangsel -- daar is de hiel, en het gaat rondzwiepen en tegen de drukdoos slaan.
EnglishAnd mantis shrimp are called "mantis shrimp" after the praying mantises, which also have a fast feeding appendage.
Bidsprinkhaankreeften krijgen hun naam van de bidsprinkhaan, die ook een snel jacht-aanhangsel heeft.
EnglishNow, universal service in the telecommunications sector cannot be considered an appendage to liberalisation.
Welnu, de universele dienst in de telecommunicatiesector kan niet worden beschouwd als een onbeduidend element van de liberalisering.
EnglishCivilian conflict prevention, and I stress the word 'prevention ', cannot be a mere appendage of military intervention.
Civiele conflictpreventie, met de nadruk op het woord preventie, kan niet slechts een aanhangsel van de militaire interventie zijn.
EnglishOtherwise, the social sphere will remain an appendage of the economic sphere, which is not the best way to resolve the matters facing us.
Ten tweede, op het gebied van de externe vertegenwoordiging van de eurozone zijn we duidelijk nog maar aan het begin.
EnglishThe committee was alarmed that the Convention seemed to attach fisheries policy to agriculture as a mere appendage.
De commissie was ontsteld over het feit dat de Conventie het visserijbeleid als een schamel aanhangsel van het landbouwbeleid leek te beschouwen.
EnglishTurkey must have a full right to EU membership in principle, otherwise the EU will become an appendage to the Christian Religion.
Turkije dient het principiële recht op lidmaatschap van de EU te hebben, anders wordt de EU een aanhangsel van de christelijke kerk.
EnglishFor the hundreds of thousands of people who work in the sector throughout the EU, we are not an appendage to agriculture: we are a major sector.
Voor de honderdduizenden mensen in heel Europa die in de visserijsector werken, zijn wij geen aanhangsel van de landbouw: wij zijn een belangrijke sector.

Synoniemen (Engels) voor "appendage":

appendage