"to append" in het Nederlands

EN

"to append" - vertaling Nederlands

EN

to append [appended|appended] {werkwoord}

volume_up
Arguments against this on grounds of the supposed unnecessary delay are overcome by an urgency procedure which is appended to the amendment.
Argumenten hiertegen omtrent zogezegd de nutteloze vertraging worden opgevangen door een urgentieprocedure die aan het amendement is toegevoegd.
Without saying so she refers to the " aerosol declaration " which the Commission appended to the comitology decision of June 1999.
Zij doelt, zonder dit te zeggen, op de " aërosol-verklaring " die de Commissie heeft toegevoegd aan het comitologiebesluit van juni 1999.
The complete report, ladies and gentlemen, will be available as of this evening on the Internet, along with all the appended maps and statistics pertaining thereto.
Het gehele verslag zal vanavond beschikbaar zijn op internet, dames en heren, en dat geldt ook voor alle kaarten en grafieken die eraan toegevoegd zijn.

Voorbeeldzinnen voor "to append" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI think that this is the right time to make your statement, if you want, which we can then append to the letter to the Tunisian authorities.
U kunt nu desgewenst uw verklaring afleggen, die we als bijlage bij de brief aan de Tunesische autoriteiten kunnen opnemen.
EnglishOur group has explained its position in a minority opinion which the Committee on Institutional Affairs has been good enough to append to the report.
Onze fractie heeft haar minderheidsstandpunt kenbaar gemaakt en de Commissie institutionele zaken heeft dit standpunt als bijlage bij haar verslag gevoegd.