EN

appearing {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "appearing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThere are many other points appearing in both reports that I could comment on.
Er staan in beide verslagen nog vele andere punten waarop ik zou kunnen ingaan.
EnglishMy team will therefore give priority to appearing before this Parliament.
Mijn team zal daarom prioriteit geven aan het verschijnen voor dit Parlement.
EnglishAt the same time, more acute problems of racism are appearing in our towns and cities.
Ook problemen in verband met racisme komen juist in de steden het sterkst tot uiting.
EnglishA considerable part of this has to do with the newly appearing countries around the Baltic.
Voor een niet onaanzienlijk deel gaat het om de nieuwe landen rond de Oostzee.
EnglishWe have two pieces of observational evidence on the probability of life appearing.
We hebben twee waarnemingen als bewijs voor de waarschijnlijkheid van het onstaan van leven.
EnglishOf course, it is only normal that new challenges are appearing for the future.
Het is duidelijk dat de toekomst nieuwe uitdagingen in petto heeft.
EnglishThis suggests that a probability of life appearing is reasonably high.
Dit suggereert dat de waarschijnlijkheid van het ontstaan van leven redelijk hoog is.
EnglishAfter that period there will be many other matters which will be appearing on our agendas.
Na die periode zullen er vele andere zaken op onze agenda's komen te staan.
EnglishA great deal of information is appearing over the course of this Intergovernmental Conference.
Maar over het verloop van deze regeringsconferentie verschijnt heel wat informatie.
EnglishWe look forward to that initiative appearing at the Seville summit.
Wij zien ernaar uit dit initiatief op de agenda van de Top van Sevilla terug te zien.
EnglishMy lower half is appearing at a different conference (Laughter) in a different country.
Mijn onderhelft is aanwezig op een andere conferentie -- (Publiek lacht) in een ander land.
EnglishThere is a delay between you calling the vote and what is appearing on the screen.
Pas na enige tijd verschijnt op het scherm wat u heeft gezegd.
EnglishThis is a deeply serious issue which, unfortunately, is appearing in the media far too frequently.
Dit is een bijzonder ernstige zaak die helaas maar al te vaak de pers haalt.
EnglishSo I am glad to see this proposed link appearing on the documents that have been supplied.
Ik verheug mij erover dat het plan voor die verbinding in de voorgelegde documenten voorkomt.
EnglishI would like to be totally clear, even at the risk of appearing antagonistic.
Ik wil recht voor mijn standpunt uitkomen, ook indien ik daarmee het risico loop polemisch te worden.
EnglishBut new elements keep appearing, and it is always helpful to explore them.
Maar er duiken steeds weer nieuwe gezichtspunten op en we kunnen het steeds weer opnieuw belichten.
EnglishThere is therefore a danger of a gulf appearing between the generations.
Hieruit ontstaat het risico van een breuk tussen de generaties.
EnglishThat does not, however, prevent the drugs issue from appearing high on the political agenda.
Desondanks staat het drugsprobleem hoog op de politieke agenda.
EnglishBut first, we're going to make sure that it's appearing on the screen, so you see what it sees.
Maar eerst gaan we ervoor zorgen dat het op het scherm verschijnt, zodat je ziet wat het ziet.
EnglishA flicker of hope is appearing and we must make sure it grows brighter.
Er is een sprankje hoop: laten we hieraan meer glans geven.

Synoniemen (Engels) voor "appearing":

appearing