"appeals to me" in het Nederlands

EN

"appeals to me" - vertaling Nederlands

EN

appeals to me [voorbeeld]

volume_up
In his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
De heer Szejna heeft in zijn verslag gekozen voor een brede benadering en die spreekt mij aan.
The RRM initiative, a first pillar construction under the remit of the Commission, appeals to me.
De opzet van de SRM spreekt mij aan, een eerste-pijlerconstructie onder verantwoordelijkheid van de Commissie.

Voorbeeldzinnen voor "appeals to me" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe proposal to establish a coordination unit very much appeals to me.
Het voorstel tot de oprichting van het coördinatiebureau spreekt mij bijzonder aan.
EnglishIn his report, Mr Szejna has opted for a wide approach, which appeals to me.
De heer Szejna heeft in zijn verslag gekozen voor een brede benadering en die spreekt mij aan.
EnglishThis means that the rapporteur's approach appeals to me a great deal.
Dit betekent dat de benadering van de rapporteur mij zeer aanspreekt.
EnglishThe RRM initiative, a first pillar construction under the remit of the Commission, appeals to me.
De opzet van de SRM spreekt mij aan, een eerste-pijlerconstructie onder verantwoordelijkheid van de Commissie.
EnglishThe purpose of Amendment No 1 appeals to me a great deal, but the wording goes much too far for my taste in this case.
Het doel van amendement 11 spreekt mij zeer aan doch de formulering in dit geval gaat mij veel te ver.
EnglishMeanwhile, the idea of an 'Organisation for Economic Cooperation in South Caucasus ' appeals to me greatly.
Intussen spreekt mij de idee van een " Organisatie voor Economische Samenwerking in de Zuid-Kaukasus " bijzonder aan.
EnglishThis idea appeals to me, since it would make it possible to strengthen democratic control over work within the WTO.
Ik vind dit een aantrekkelijk idee, aangezien aldus de controle op de werkzaamheden binnen de WTO zou worden versterkt.
EnglishThe intention to achieve actual coordination of the socio-economic policy across the board appeals to me a great deal.
Vooral de intentie om tot een werkelijke coördinatie van het sociaal-economisch beleid in de volle breedte te komen, spreekt mij zeer aan.

Vergelijkbare vertalingen voor "appeals to me" in Nederlands

me voornaamwoord
to voorzetsel