EN

appealing {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
appealing

Voorbeeldzinnen voor "appealing" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is somehow appealing to human greed instead of fear -- that more is better.
Dit doet een beroep op menselijke hebzucht in plaats van angst, dat meer beter is.
EnglishThe immigration situation in Europe is certainly not pleasant, appealing or suitable.
De situatie van immigranten in Europa is zeker niet aangenaam, prettig of gepast.
EnglishMadam President, I will not tire of appealing to the consciences of my colleagues.
Mevrouw de Voorzitter, ik hou niet op aan het geweten van onze collega's te appelleren.
EnglishThe families of the victims demand this and are appealing to us in their suffering.
De families van de slachtoffers eisen dit en schreeuwen hun verdriet uit.
EnglishThe Luanda Government has been appealing again and again for emergency aid.
De regering van Luanda heeft al verschillende malen om noodhulp gevraagd.
EnglishIt is the case that a number of Members are considering appealing against this decision.
Een aantal collega's overweegt om een klacht in te dienen tegen dit besluit.
EnglishThere's something very appealing about the exactitude of science that I really enjoy.
Er is iets heel aantrekkelijks aan de nauwkeurigheid van wetenschap die ik erg waardeer.
EnglishHowever, the fact that the government is appealing against it is a good sign.
Dat de regering echter hiertegen in beroep gaat is een goed teken.
EnglishAnd what makes this scenario particularly appealing to me is we could do it today.
En wat dit scenario bijzonder aantrekkelijk voor me maakt, is dat we er vandaag toe in staat zijn.
EnglishThe wealth of the country is appealing to its greedy neighbours.
De rijkdom van Congo oefent een grote aantrekkingskracht uit op de hebzuchtige buurlanden.
EnglishSome aspects of it are appealing and sound, some are threatening.
Daaraan zitten aantrekkelijke, goede aspecten, maar ook gevaren vast.
EnglishThe idea of decoupling aids and cutting red tape sounds appealing.
Het ontkoppelen van de subsidies en het verminderen van de bureaucratie klinkt aanlokkelijk.
EnglishTo be genuinely appealing such a programme requires financing.
Een program als dit vergt financiële middelen om aantrekkelijk te zijn.
EnglishHowever, it is not at all appealing for the workers or the people.
Voor de werknemers en de volkeren zijn dit echter allesbehalve aantrekkelijke doelstellingen.
EnglishWe are also appealing to India to stop primly holding back.
Wij doen ook een oproep tot India zich niet langer beleefd op de achtergrond te houden.
EnglishThe case went on for two years; I think he's still appealing the case.
Ik geloof dat hij nog steeds in hoger beroep probeert te gaan.
EnglishThese easy ideas to complex questions are very appealing when you are emotionally vulnerable.
Deze makkelijke ideeën voor complexe problemen spreken erg aan als je emotioneel kwetsbaar bent.
EnglishThat is why I am appealing to all Members of this House to support the compromise when we vote at noon today.
Ik roep alle afgevaardigden dus op vanmiddag met het compromis in te stemmen.
EnglishIt is appealing for the participation of the WEU in a Petersberg-type mission in the area.
Zij is zeer geporteerd voor deelneming van de WEU aan een missie van het type Petersberg in deze zone.
EnglishI have heard Commissioner Verheugen use the term ‘ zero tolerance’, and I find it an appealing one.
Ik heb Commissaris Verheugen het woord nul-tolerantie horen gebruiken en dat spreekt mij aan.

Synoniemen (Engels) voor "appealing":

appealing
appeal