"to appeal for" in het Nederlands

EN

"to appeal for" - vertaling Nederlands

EN

to appeal for {overgankelijk werkwoord}

volume_up
to appeal for
volume_up
iets verzoeken {ww.}
to appeal for
volume_up
om iets smeken {ww.}

Voorbeeldzinnen voor "to appeal for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWhat I want, the appeal that I am making, is not for economic sanctions à la Iraq.
Wat ik wil, waartoe ik oproep zijn helemaal geen economische sancties à la Irak.
EnglishAn appeal has been lodged by the defendant and will be heard on 18 March 2002.
De beklaagde heeft beroep aangetekend, dat op 18 maart 2002 zal worden behandeld.
EnglishLater, and fairly recently, acquitted on appeal -- in fact, on the second appeal.
Later, recentelijk, werd ze in beroep vrijgesproken -- eigenlijk in tweede beroep.
EnglishFor anyone with a sense of humour let me read the wording of the appeal to Iran.
Voor wie daar de humor van inziet zal ik het verzoek aan Iran even voorlezen.
EnglishI am assuming that in any case the Commission will go to the court of appeal.
Ik ga ervan uit dat de Commissie in elk geval naar de beroepsinstantie zal gaan.
EnglishI appeal to colleagues to support the amendments of the Environment Committee.
Ik verzoek de afgevaardigden de amendementen van de milieucommissie te steunen.
EnglishSecondly, they should help to reinforce Europe's appeal as a business location.
Anderzijds moeten ze de economie en de werkgelegenheid in Europa helpen beschermen.
EnglishI would therefore appeal to the Member States to put their own house in order.
Ik wil de lidstaten daarom oproepen om in eigen huis orde op zaken te stellen.
EnglishThere must always be a right of appeal if the request for asylum is refused.
Er moet bij afwijzing van het asielverzoek altijd een beroep op de rechter zijn.
EnglishI would appeal to Parliament to reconsider its position on these appropriations.
Ik doe een beroep op het Parlement zijn standpunt aangaande deze subsidie te herzien.
EnglishI appeal to the House as well: let us take an honest vote on this issue tomorrow.
Mijn verzoek aan het Parlement is: laten we morgen eerlijk over deze kwestie stemmen.
EnglishI also want to appeal for a clear and positive signal to be given to Turkey.
Ik wil ook dringend verzoeken om een positief signaal af te geven aan Turkije.
EnglishMy third appeal is addressed to the world, and first and foremost to Europe.
Mijn derde oproep doe ik aan de wereld en in de allereerste plaats aan Europa.
EnglishMr President, I want to appeal to the Rules of Procedure, with regard to Rule 116.
Mijnheer de Voorzitter, ik doe een beroep op artikel 116 van het Reglement.
EnglishHence my urgent request that an appeal be made to the European Commission.
Vandaar mijn dringende verzoek om een appèl aan de Europese Commissie te doen.
EnglishThe data and figures on poverty send this House a deafening appeal for help.
De cijfers en gegevens over de armoede zijn een noodkreet aan dit Parlement.
EnglishI appeal to the faint hearts on the right to look at what has been achieved.
Ik roep de bangerikken aan de rechterzijde op te kijken naar wat is bereikt.
EnglishMrRübig’ s appeal is quite right: we need more parliamentary involvement.
Collega Rübig roept volledig terecht op tot meer betrokkenheid van het Parlement.
EnglishI appeal my colleagues to do likewise for the good of European citizens.
Ik roep mijn collega's op ten behoeve van de Europese burgers hetzelfde te doen.
EnglishIn the meantime, the sentence has been suspended by the Islamic Appeal Court of Sokoto.
Ondertussen heeft het Islamitisch Hof van beroep van Sokoto het vonnis opgeschort.

Vergelijkbare vertalingen voor "to appeal for" in Nederlands

appeal zelfstandig naamwoord
for voorzetsel