"apparition" in het Nederlands

EN

"apparition" - vertaling Nederlands

EN

apparition {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "apparition" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI knew...... only I understood...... that the horrifying apparition was Leopold...... raised from the dead!
En ik wist...... alleen ik begreep...... dat die walgelijke visioen Leopold was...... verrezen uit de dood!
EnglishThe dream vanished, but I did what I had been told to by the apparition and voted for the Korakas report.
Dat was het einde van de droom, maar ik heb gehoor gegeven aan de wens van Venus en voor het verslag-Korakas gestemd.
EnglishNarrator: Flow is the mental state of apparition in which the person is fully immersed in what he or she is doing.
Verteller: Flow is de mentale toestand waarin de persoon volledig ondergedompeld is in datgene waar hij mee bezig is.
EnglishAnyway, it's a temporary structure that was ultimately destroyed, and so it's now a memory of an apparition, actually, but it continues to live in edible form.
Het was een tijdelijke installatie die uiteindelijk afgebroken is dus het is nu een herinnering aan een verschijnsel maar het leeft voort in eetbare vorm.

Synoniemen (Engels) voor "apparition":

apparition
apparitional