EN

appalling {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "appalling" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe proliferation of nuclear weapons in east Asia opens up an appalling vista.
De proliferatie van kernwapens in Oost-Azië is een afschrikwekkend vooruitzicht.
EnglishEven today, 20 years after the event, we can see the appalling consequences.
Zelfs nu, twintig jaar na dato, zijn de verschrikkelijke gevolgen nog zichtbaar.
EnglishFinnish television recently showed an appalling documentary film on the subject.
De Finse tv heeft hierover onlangs een schokkende documentaire uitgezonden.
EnglishTheir living conditions are appalling, and they very rarely see their families.
Hun situatie is vreselijk en ze mogen slechts zeer zelden hun familie zien.
EnglishIt is appalling to destroy a regulation that has been in existence for 250 years.
Het is onaanvaardbaar dat dit tweehonderdvijftig jaar oude reglement wordt vernietigd.
EnglishThe technical quality of the European anthem this morning was appalling.
De technische kwaliteit van de Europese hymne was vanochtend afschuwelijk slecht.
EnglishInequalities on a global scale have reached intolerable, appalling proportions.
Wereldwijd beschouwd is de ongelijkheid tot ontoelaatbare en schandalige hoogte gestegen.
EnglishWith the appalling refugee crisis, this is a human tragedy in every respect.
Met de afschuwelijke vluchtelingencrisis is dit in elk opzicht een menselijke tragedie.
EnglishIt is appalling that there is no consensus within the Council on this issue.
Het is ontstellend dat er in de Raad geen consensus over deze kwestie is.
EnglishEven so, combatting these appalling activities is, sadly, not so easy.
Het is echter niet zo eenvoudig om dergelijke weerzinwekkende daden te bestrijden.
EnglishThe appalling onslaught against minorities in Egypt is terrifying to behold.
Het is vreselijk om te zien hoe minderheden in Egypte worden aangepakt.
EnglishThe behaviour of the Member States and the Council in all of this has been quite appalling.
Het gedrag van de lidstaten en de Raad in deze zaak is werkelijk beneden alle peil.
EnglishThe obstacles put in our way by Parliament itself are quite appalling.
Wat het Parlement echter aan drempels voor zichzelf opwerpt, is ontzettend.
EnglishHis crime was appalling, yes, but it was motivated not by greed...... but by desperation.
Zijn daad was verschrikkelijk, maar was niet uit hebzucht, maar door wanhoop gedreven.
EnglishThe situation is equally appalling in trade and in the liberal professions.
De toestand is net zo rampzalig in de handel als in de vrije beroepen.
EnglishIt is in complete contrast to the Swedish approach, which I find utterly appalling.
Het vormt een schril contrast met de Zweedse benadering die ik werkelijk weerzinwekkend vind.
EnglishWithout jobs and essential services they are forced to live in appalling conditions.
Zonder werk en voorzieningen zijn zij gedwongen te leven in verschrikkelijke omstandigheden.
EnglishThe consequences of this heatwave for our countries and their populations have been appalling.
De hitte heeft verschrikkelijke gevolgen voor de bevolking en voor het grondgebied.
EnglishI shall not speak of the appalling corruption and the misappropriation of oil revenue.
Ik zal het niet hebben over de vreselijke corruptie en de verduistering van olie-inkomsten.
EnglishWhat are we going to do seriously to bring that appalling situation to an end?
Wat gaan wij nu daadwerkelijk aan deze vreselijke situatie doen?

Synoniemen (Engels) voor "appalling":

appalling
English