"to apologize for" in het Nederlands

EN

"to apologize for" - vertaling Nederlands

EN

to apologize for {werkwoord}

volume_up
to apologize for
volume_up
verontschuldigen voor {ww.}
She asked me to apologize for her not being able to be here.
Zij vroeg mij of ik haar wilde verontschuldigen voor haar afwezigheid hier.
I apologize on behalf of the House for the way in which this debate was conducted.
Namens het Parlement verzoek ik u ons te willen verontschuldigen voor de omstandigheden waarin het debat verlopen is.
Since this criticism was public and is now being further publicized, I should like to apologize for those aspects of it that offended you.
Daar ik die kritiek openlijk heb geleverd en die nu ook openbaar wordt gemaakt, wil ik mij bij u verontschuldigen voor wat u heeft gekwetst.

Voorbeeldzinnen voor "to apologize for" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI wish to say to the people of France that I apologize for their behaviour.
Ik wil tot het Franse volk zeggen dat ik mijn verontschuldigingen aanbied voor hun gedrag.
EnglishI must apologize, Madam President, for giving such a lengthy answer.
Mevrouw de Voorzitter, mijn verontschuldigingen voor dit lange antwoord.
EnglishWe ought to apologize to the Commissioner for this behaviour.
Wij dienen de commissaris onze excuses aan te bieden voor een dergelijk gedrag.
EnglishI wish to apologize to you, Mr President, and to the House.
Ik wil me ook verontschuldigen tegenover u, mijnheer de Voorzitter, en het Huis.
EnglishThis picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Deze foto is een beetje onscherp, mijn excuses, ik had een flinke verkoudheid toen ik hem maakte.
EnglishMadam President, I apologize for Mr Imbeni, who was to have spoken.
Mevrouw de Voorzitter, ik moet de heer Imbeni, die het woord zou voeren, verontschuldigen.
EnglishI apologize for speaking primarily about the situation in Great Britain.
Neemt u mij niet kwalijk dat ik hoofdzakelijk over de situatie in Groot-Brittannië heb gesproken.
EnglishShe asked me to apologize for her not being able to be here.
Zij vroeg mij of ik haar wilde verontschuldigen voor haar afwezigheid hier.
EnglishAnd I went up to apologize to him, and he said, "Stanley, I thought you did great."
Ik bood mijn verontschuldigingen aan en hij zei, "Stanley, ik vind dat je het fantastisch gedaan hebt."
EnglishAnd Pierre, I apologize for this. This is a photo from the old days.
Pierre, mijn excuses hiervoor -- dit is een foto van jaren terug.
EnglishSo I apologize both to you personally and to the area where you are sitting.
Ik wil mijn verontschuldigingen dan ook tot u persoonlijk richten en tot de plaats waar u zich bevindt.
EnglishMr President, I apologize about all these changes at this late stage.
Mijnheer de Voorzitter, mijn verontschuldigingen voor al deze veranderingen in dit late stadium.
EnglishI apologize, but the approval of this measure has required very tight deadlines.
Ik vraag excuus aan de collegae, maar het aannemen van deze maatregel moest binnen zeer korte tijd gebeuren.
EnglishI have just explained the reason but I apologize if we were less than explicit.
De reden daarvoor heb ik net uitgelegd, maar het spijt mij oprecht als we niet expliciet genoeg zijn geweest.
EnglishIn any event, I have to apologize, since it is my own fault.
In elk geval bied ik u mijn verontschuldigingen aan, want het was mijn persoonlijke plicht.
EnglishI must call upon both gentlemen concerned to apologize for their remarks before the end of this debate.
Ik eis dat beide heren zich nog tijdens dit debat voor hun uitlatingen verontschuldigen.
EnglishMadam President, I apologize and beg your pardon for my action.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb u vergeving en verontschuldiging gevraagd voor wat ik gedaan heb.
EnglishI apologize to Mrs Bonino for our having interrupted her interesting remarks.
Ik bied mevrouw Bonino mijn verontschuldigingen aan voor het onderbreken van haar interessante uiteenzetting.
EnglishI am sure they will continue to work with us, but I do want to apologize to them.
Ik ben er zeker van dat zij nogmaals met ons zullen samenwerken maar bied hen toch onze verontschuldigingen aan.
EnglishNow, I have to apologize to our magician friend Lennart Green.
OK, ik ben onze magiër-vriend Lennart Green een excuus schuldig.

Vergelijkbare vertalingen voor "to apologize for" in Nederlands

for voorzetsel
for voegwoord