"apologists" in het Nederlands

EN

"apologists" - vertaling Nederlands

EN

apologists {meervoud}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "apologists" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe problem is that too many terrorists have their apologists and masquerade in other guises.
Het probleem is dat te veel terroristen hun verdedigers hebben en zich anders voordoen dan ze zijn.
EnglishThere have been apologists for terrorists in this House before, particularly Herri Batasuna.
Er zijn in dit Parlement eerder personen geweest die het voor terroristen opnamen, met name Herri Batasuna.
EnglishIt is the terrorists and their apologists that are the biggest abusers of the human rights of our citizens.
De terroristen en hun verdedigers zijn de grootste schenders van de mensenrechten van onze burgers.
EnglishMr President, it is always a great pleasure to follow one of the Commission's chief apologists.
Mijnheer de Voorzitter, het is altijd een genoegen om te mogen spreken na een van de grootste verdedigers van de Commissie.
EnglishIt is no secret that apologists for a European policy of repression see this as the nucleus of a European border police force.
Het is algemeen bekend dat de voorstanders van een Europees repressiebeleid dat als de belangrijkste voorwaarde voor een Europese grenspolitie beschouwen.
EnglishThat is why the many apologists, including - which hardly comes as a surprise - large numbers of intellectuals, must be morally indicted and condemned.
Daarom is het nodig dat de vele vergoeilijkers onder wie - het omgekeerde zou verwondering baren - talrijke intellectuelen, moreel met de vinger gewezen, moreel veroordeeld worden.
EnglishLet the producers and the promoters and their armies of lawyers and apologists also ponder for a moment their shame, their deceit and the destruction they have caused.
Laten de producenten en de promotoren van tabak en hun legers juristen en verdedigers ook even nadenken over hun schaamte, hun bedrog en de vernieling die zij aanrichten.
EnglishIn addition, these objections sometimes come from political movements that are apologists for the most odious wars, when it is not stem cells that are destroyed but actual human beings.
Overigens zijn de bezwaren soms afkomstig uit politieke stromingen die de meest afgrijselijke oorlogen, waarin geen stamcellen worden vernietigd maar mensenlevens, juist wel goedkeuren.