EN

apologised {voltooid deelwoord}

volume_up
apologised
They have apologised to me and explained that they have other commitments.
Het heeft zich bij mij verontschuldigd in verband met andere verplichtingen.
And finally, two centuries after the events, Europe has apologised for the slave trade.
En eindelijk, twee eeuwen na de feiten, heeft Europa zich verontschuldigd voor de slavenhandel.
The Chairman of the Committee on Citizens ' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, Mr Watson, apologised as he will be unable to attend.
Zo heeft de heer Watson, voorzitter van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, zich bij mij verontschuldigd.
apologised
This is the reason why, as regards the political assassination of Mr Lumumba for example, I also apologised in the name of my country to Mr Lumumba’ s family.
Om die reden heb ik bijvoorbeeld ook voor de politieke moord op de heer Lumumba namens mijn land excuses aangeboden aan zijn familie.
Mr President, Mr Cox has apologised to me because I had asked to draw the attention of the House to the Rules of Procedure, which have not been followed.
Mijnheer de Voorzitter, voorzitter Cox heeft me zijn excuses aangeboden omdat ik het woord had gevraagd voor een motie van orde en nul op mijn rekest van hem kreeg.

Voorbeeldzinnen voor "apologised" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey have apologised to me and explained that they have other commitments.
Het heeft zich bij mij verontschuldigd in verband met andere verplichtingen.
EnglishOn the other hand, the Council, which is not present either, has not apologised for its absence.
De Raad is evenmin aanwezig, maar die heeft daar geen reden voor opgegeven.
EnglishAnd finally, two centuries after the events, Europe has apologised for the slave trade.
En eindelijk, twee eeuwen na de feiten, heeft Europa zich verontschuldigd voor de slavenhandel.
EnglishOne of them even apologised for his ignorance.
Een van hen verontschuldigde zich zelfs voor zijn onwetendheid.
EnglishThe BBC is happy to make this clear and has apologised to Mr Kirkhope for the errors
De BBC hecht eraan dit te verklaren en heeft de heer Kirkhope haar verontschuldigingen aangeboden voor de gemaakte vergissingen. "
EnglishI want to point out that President McAleese apologised fulsomely and without reservation within hours of making the remarks.
Ik wil erop wijzen dat president McAleese binnen enkele uren na het maken van deze opmerkingen uitgebreid en zonder enig voorbehoud haar excuses heeft aangeboden.
EnglishThis is the reason why, as regards the political assassination of Mr Lumumba for example, I also apologised in the name of my country to Mr Lumumba’ s family.
Om die reden heb ik bijvoorbeeld ook voor de politieke moord op de heer Lumumba namens mijn land excuses aangeboden aan zijn familie.
EnglishThe Chairman of the Committee on Citizens ' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs, Mr Watson, apologised as he will be unable to attend.
Zo heeft de heer Watson, voorzitter van de Commissie vrijheden en rechten van de burger, justitie en binnenlandse zaken, zich bij mij verontschuldigd.
EnglishMr President, Mr Cox has apologised to me because I had asked to draw the attention of the House to the Rules of Procedure, which have not been followed.
Mijnheer de Voorzitter, voorzitter Cox heeft me zijn excuses aangeboden omdat ik het woord had gevraagd voor een motie van orde en nul op mijn rekest van hem kreeg.
EnglishYour predecessor in the chair has just apologised to Commissioner Reding and I think that the whole House would wish to endorse that verbal apology.
Uw voorganger op de voorzittersstoel heeft zojuist zijn verontschuldigingen aangeboden aan commissaris Reding en ik denk dat die mondelinge excuses ook wel ieders instemming hebben.
EnglishI would like to take this opportunity to tell you that the Secretary of State has formally apologised for being unable to remain with us for the continuation of the debate.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om u mee te delen dat de staatssecretaris zich formeel heeft verontschuldigd voor het feit dat hij verstek moet laten gaan bij de voortzetting van het debat.