"apocalyptic" in het Nederlands

EN

"apocalyptic" - vertaling Nederlands

EN

apocalyptic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Parts of the ocean there look just absolutely apocalyptic.
Stukken oceaan daar zien er gewoon apocalyptisch uit.
And the point really is, is that I think, probably everybody in this room would like society to get to 2050 without an apocalyptic something happening.
En ik denk dat het punt is dat waarschijnlijk iedereen in deze zaal wil dat de samenleving 2050 bereikt zonder dat er iets apocalyptisch gebeurt.
It is not just the veritable challenge to God represented by the eruption of violence at the birthplace of Jesus that appears to be pre-apocalyptic.
Deze geweldsuitbarsting op de plaats waar ooit de kribbe van Jezus heeft gestaan is niet minder dan een aantasting van het Rijk Gods van bijna apocalyptisch karakter.

Voorbeeldzinnen voor "apocalyptic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishParts of the ocean there look just absolutely apocalyptic.
Stukken oceaan daar zien er gewoon apocalyptisch uit.
EnglishI do not wish to sound apocalyptic, or demagogic.
Ik wil geen zwartkijker zijn, en net zomin een demagoog.
EnglishAt a terrible time, in which fear and apocalyptic concerns prevail, East Timor represents a ray of light and hope.
In een tragisch tijdsgewricht, vol apocalyptische onrust en angst, vertegenwoordigt Oost-Timor een hoopvol lichtpunt.
EnglishI fell into this apocalyptic dream world.
EnglishI would also urge everyone to see this apocalyptic scene for themselves, as the reality is much worse than the television footage.
Ik roep ook iedereen op eens ter plaatse te gaan kijken naar deze apocalyps, want de realiteit is veel erger dan op televisie.
EnglishWe are only at the beginning of an extraordinary adventure and I am not going to repeat the more or less apocalyptic assessments bandied about every day.
Ik zal hier verder niet ingaan op al die jobstijdingen die elke dag weer met verve over ons worden uitgestort.
EnglishThere are no hands responsible enough for these terrifying, apocalyptic weapons we have armed ourselves with.
Geen enkele hand is verantwoordelijk genoeg om heer en meester te zijn over de verschrikkelijke, apocaliptische gevolgen van de wapens die wij onszelf hebben verschaft.
EnglishHunger was, along with war and the plague, one of the three apocalyptic fears that had dotted the history of Europe since the Middle Ages.
Samen met de oorlog en de pest is honger één van de drie apocalyptische angsten die de Europese geschiedenis sinds de Middeleeuwen kenmerken.
EnglishThe images of horror that have been painted by over-imaginative science-fiction writers, conjuring up apocalyptic visions, must not be allowed to come true.
De schrikbeelden die enkele fantasievolle quasi- wetenschappers met hun doemdenken hebben geschilderd, mogen geen werkelijkheid worden.
EnglishAnd the point really is, is that I think, probably everybody in this room would like society to get to 2050 without an apocalyptic something happening.
En ik denk dat het punt is dat waarschijnlijk iedereen in deze zaal wil dat de samenleving 2050 bereikt zonder dat er iets apocalyptisch gebeurt.
EnglishThe proposal put before us early in the present legislature was based on what I would call an apocalyptic vision of anticipated surpluses.
Aan het voorstel waarover wij aan het begin van de zittingsperiode hebben beraadslaagd, lag de naar mijn smaak apocalyptische overschothypothese ten grondslag.
EnglishIt is not just the veritable challenge to God represented by the eruption of violence at the birthplace of Jesus that appears to be pre-apocalyptic.
Deze geweldsuitbarsting op de plaats waar ooit de kribbe van Jezus heeft gestaan is niet minder dan een aantasting van het Rijk Gods van bijna apocalyptisch karakter.
EnglishThe atmosphere between the institutions is not exactly sweetness and light the whole time, but for all that, to talk immediately in such apocalyptic terms does not help one bit.
Het is nu eenmaal niet allemaal zonneschijn tussen de instellingen, en om dan meteen maar te doen alsof de wereld vergaat, helpt ons geen stap verder.
EnglishMr President, I do not mean to sound apocalyptic but I am forced to mention all these problems bluntly, and we need to find a solution to them.
Mijnheer de Voorzitter, het is geenszins mijn bedoeling om een doemscenario te schetsen, maar deze problemen mogen niet worden verhuld, en we moeten proberen, er oplossingen voor te vinden.
EnglishI have to say however that I do not share the apocalyptic vision presented by my colleague and good friend Willi Rothley on what has happened to relations between Parliament and the Council.
Overigens deel ik uiteraard niet de apocalyptische visie van mijn collega en goede vriend Willi Rothley op de ontwikkelingen rond de betrekkingen tussen het Parlement en de Raad.

Synoniemen (Engels) voor "apocalyptic":

apocalyptic
apocalyptical