"apiculture" in het Nederlands

EN

"apiculture" - vertaling Nederlands

EN

apiculture {zelfstandig naamwoord}

volume_up
apiculture (ook: bee-keeping)
We made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Wij eisten hier in het Parlement unaniem hulp voor het behoud van de bijenteelt.
That applies particularly to the inclusion of apiculture in the structural directive.
Dit geldt in het bijzonder voor het betrekken van de bijenteelt in de structuurrichtlijn.
Who cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
Wie zou het immers interesseren dat de ontwikkeling van de bijenteelt in vele regio's rampzalig is?
apiculture

Voorbeeldzinnen voor "apiculture" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe made a unanimous request in Parliament for the support of apiculture.
Wij eisten hier in het Parlement unaniem hulp voor het behoud van de bijenteelt.
EnglishThat applies particularly to the inclusion of apiculture in the structural directive.
Dit geldt in het bijzonder voor het betrekken van de bijenteelt in de structuurrichtlijn.
EnglishWho cares that the situation of apiculture is becoming disastrous in many regions?
Wie zou het immers interesseren dat de ontwikkeling van de bijenteelt in vele regio's rampzalig is?
English   – We agree with the motion for a resolution because it makes an effort to address the acute problems of apiculture.
Wij hebben voor de resolutie gestemd omdat daarin een poging wordt gedaan de problemen van de bijenteelt aan te pakken.
EnglishThe Commission neither can, nor should it, ignore the fact that trends in apiculture are disastrous in many regions.
De Commissie kan en mag toch niet over het hoofd zien dat de ontwikkeling van de bijenteelt in vele regio's rampzalig is.
EnglishApiculture is an important business.
EnglishAnd it seems to me that we can only infer from what has already been said that we need to discuss bees, or apiculture will come to nothing.
Uit wat tot dusver is gezegd, kunnen we eigenlijk alleen maar de conclusie trekken dat de bijen het onderwerp van gesprek moeten worden.
EnglishAs rapporteur, I have therefore been concerned that at least ECU 3 million more be allocated in the 1998 budget to promote the development of apiculture.
Ik heb mij er als rapporteur over de positie van de bijenteelt voor ingezet dat er tenminste 3 miljoen ecu meer op de begroting voor 1998 werd opgenomen.
EnglishAnd so we should attach great importance to this incidental effect on the natural environment and, above all, we should attach greater political value to apiculture.
Om deze reden zouden wij het belang van dit begeleidend verschijnsel voor de hele natuur hoger moeten inschatten en zouden wij vooral de bijenhouderij politiek meer moeten opwaarderen.
EnglishBack in 1994, the Commission put forward priority proposals for improving honey production and marketing in its discussion paper on the situation of apiculture in Europe.
In 1994 heeft de Commissie in haar discussiedocument over de situatie van de bijenteelt in Europa prioritaire maatregelen ter verbetering van de honingproductie en -afzet voorgesteld.

Synoniemen (Engels) voor "apiculture":

apiculture
English