"apartheid" in het Nederlands

EN

"apartheid" - vertaling Nederlands

NL

"apartheid" - vertaling Engels

EN

apartheid {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. politiek
An extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
Maar intussen ook een doorgevoerde apartheid in bussen en dergelijke.
It did not work in getting rid of apartheid and it will not work with Mugabe.
De apartheid is er niet mee afgeschaft en bij Mugabe zal het ook niet werken.
Mr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Mijnheer de Voorzitter, wie denkt dat de apartheid is afgeschaft, heeft het mis.
It has emerged from years of social segregation and apartheid which have left permanent marks.
Er is sprake geweest van een jarenlange segregatie en de apartheid heeft onuitwisbare sporen achtergelaten.
And that era of terrorism, of course, was followed by segregation and decades of racial subordination and apartheid.
Die tijd van terrorisme werd uiteraard gevolgd door segregatie en decennia van raciale onderwerping en apartheid.
NL

apartheid {de}

volume_up
1. politiek
apartheid (ook: segregatie)
Maar intussen ook een doorgevoerde apartheid in bussen en dergelijke.
An extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
De apartheid is er niet mee afgeschaft en bij Mugabe zal het ook niet werken.
It did not work in getting rid of apartheid and it will not work with Mugabe.
Mijnheer de Voorzitter, wie denkt dat de apartheid is afgeschaft, heeft het mis.
Mr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.

Voorbeeldzinnen voor "apartheid" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishMr President, anyone who believes that apartheid has been abolished is wrong.
Mijnheer de Voorzitter, wie denkt dat de apartheid is afgeschaft, heeft het mis.
EnglishIt did not work in getting rid of apartheid and it will not work with Mugabe.
De apartheid is er niet mee afgeschaft en bij Mugabe zal het ook niet werken.
EnglishThis was not the case for the issue of apartheid in South Africa for example.
Dat deed ze niet met betrekking tot bijvoorbeeld de apartheid in Zuid-Afrika.
EnglishSouth Africa is a country that has risen from apartheid and political oppression.
Zuid-Afrika is een land dat zich bevrijd heeft van apartheid en politieke onderdrukking.
EnglishThe sexual apartheid must disappear from the world stage like a passing nightmare!
De seksuele apartheid moet als een voorbijgaande nachtmerrie van de aardbodem verdwijnen!
EnglishAn extreme policy of apartheid has also been introduced on buses and elsewhere.
Maar intussen ook een doorgevoerde apartheid in bussen en dergelijke.
EnglishIn certain countries, the governments are employing a pure apartheid policy against women.
In bepaalde landen voert het regime een regelrecht apartheidsbeleid jegens vrouwen.
EnglishThe regime introduced a gender apartheid that totally denied women’ s identity.
Het regime heeft een genderscheiding ingevoerd die de identiteit van de vrouw totaal miskende.
EnglishAnd then my father connected with Nelson Mandela's anti-apartheid party.
Mijn vader liet zich in met de anti-apartheidspartij van Nelson Mandela.
EnglishMr President, apartheid in South Africa may have been abolished but it has not yet disappeared.
Voorzitter, in Zuid-Afrika is de apartheid afgeschaft maar nog niet verdwenen.
EnglishNelson Mandela said: ‘ Like slavery and apartheid, poverty is not natural.
Nelson Mandela zei: u201CNet als slavernij en apartheid is armoede geen natuurverschijnsel.
EnglishFor eight years now the Albanians have endured an apartheid regime with great forbearance.
Acht jaar lang hebben de Albanezen werkelijk lankmoedig een apartheidsregime verdragen.
EnglishWhich would seem to suggest that apartheid was entirely the business of men.
Dit suggereert dat apartheid volledig het werk was van mannen.
EnglishApartheid is only unchangeable if we resign ourselves to it and we must therefore not do so.
Apartheid is alleen onveranderlijk als we er ons bij neerleggen en dat moeten we dus niet doen.
EnglishThe apartheid regime has been abolished, all that is left to tackle now is apartheid itself.
Het apartheidsregime is afgeschaft, nu de apartheid zelf nog.
EnglishAfter nine years of this apartheid regime, the Albanians have had enough.
De Albanezen zijn het negenjarige apartheidsregiem beu.
EnglishBut it is not by maintaining these homelands, by maintaining this apartheid, that peace will be built.
Men bouwt echter niet aan de vrede door die thuislanden en de apartheid in stand te houden.
EnglishNow, on hindsight, we opponents of apartheid are also being exposed as supporters of terrorism.
Nu, achteraf, blijkt dus dat wij als tegenstanders van de apartheid het terrorisme hebben gesteund.
EnglishIt has emerged from years of social segregation and apartheid which have left permanent marks.
Er is sprake geweest van een jarenlange segregatie en de apartheid heeft onuitwisbare sporen achtergelaten.
EnglishThe South Africa of apartheid fell because racist oppression was being practised in the country.
Het apartheidsregime in Zuid-Afrika is gevallen omdat het zich schuldig maakte racistische onderdrukking.