"apace" in het Nederlands

EN

"apace" - vertaling Nederlands

NL
EN

apace {bijwoord}

volume_up
The great success of the euro, as the President of the Commission has pointed out, is that mergers and takeovers are proceeding apace.
Het grote succes van de euro is dat, zoals de voorzitter van de Commissie al aangaf, fusies en overnames snel verlopen.
Much of it is part-time and badly paid; working time is divided between rich and poor, and casualization is proceeding apace.
Veelal om deeltijdarbeid, onderbetaald, een verdeling van de arbeidstijd tussen rijken en armen, een zeer snel toenemende arbeidsonzekerheid.
The discussion of this dossier will, therefore, continue apace during this six-month term, and this item was thus put on the agenda of the Council of Transport Ministers.
De besprekingen over het desbetreffende dossier moeten daarom dit halfjaar snel worden voortgezet en dit punt is dan ook op de agenda van de Raad van ministers van Vervoer gezet.

Voorbeeldzinnen voor "apace" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishCertainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
De afschaffing van de rechten van vrouwen duurt onverminderd voort in Afghanistan.
EnglishMadam President, internationalisation and globalisation are proceeding apace.
Mevrouw de Voorzitter, de internationalisering en mondialisering zet door.
EnglishThe process of European integration has moved on apace in recent years.
De afgelopen jaren is het Europese integratieproces in een stroomversnelling geraakt.
EnglishThe setting up of the rapid reaction force seems to be coming on apace, for which we extend our compliments.
De snelle interventiemacht lijkt met voortvarendheid tot stand te komen, waarvoor onze complimenten.
EnglishThe market for food supplements is developing apace.
De markt voor voedingssupplementen is snelgroeiend.
EnglishIn all events, the process is proceeding apace.
De onderhandelingen verlopen evenwel zeer vlot.
EnglishThe great success of the euro, as the President of the Commission has pointed out, is that mergers and takeovers are proceeding apace.
Het grote succes van de euro is dat, zoals de voorzitter van de Commissie al aangaf, fusies en overnames snel verlopen.
EnglishMuch of it is part-time and badly paid; working time is divided between rich and poor, and casualization is proceeding apace.
Veelal om deeltijdarbeid, onderbetaald, een verdeling van de arbeidstijd tussen rijken en armen, een zeer snel toenemende arbeidsonzekerheid.
EnglishMr President, Commissioner, I think the House is so empty because we have proceeded apace this evening and some members who wished to speak have not yet arrived and are still dining.
Enkele collega's die het woord wilden voeren, zijn nog niet aanwezig omdat zij waarschijnlijk nog aan het eten zijn.
EnglishThe government of Brazil announced last year that the destruction of the world's largest tropical forest, the Amazon, proceeds apace.
De regering van Brazilië heeft vorig jaar bekendgemaakt dat de teloorgang van het grootste tropische woud op aarde, het regenwoud van de Amazone, onverminderd doorgaat.
EnglishThe discussion of this dossier will, therefore, continue apace during this six-month term, and this item was thus put on the agenda of the Council of Transport Ministers.
De besprekingen over het desbetreffende dossier moeten daarom dit halfjaar snel worden voortgezet en dit punt is dan ook op de agenda van de Raad van ministers van Vervoer gezet.
EnglishAs the world population continues to grow apace and the seas are being emptied of fish at an alarming rate, it looks as if the farming of sea fish will probably be inevitable.
Nu de wereldbevolking voorlopig sterk blijft toenemen en de zeeën in onrustbarend sterke mate worden leeggevist lijkt het kweken van zeevis waarschijnlijk toch onvermijdelijk.
EnglishIt is also apparent that this process will continue apace, and that an interconnected world whose inhabitants are in close contact with each other has become a part of our lives.
Wij zijn het erover eens dat dit proces zal doorgaan en dat een samenhangende wereld waarin de burgers nauwe contacten met elkaar onderhouden, deel is gaan uitmaken van ons leven.
EnglishThe failure of Seattle was an initial indicator of this, but opinion has developed apace since then, particularly under the impetus of a number of agricultural crises.
De mislukte top van Seattle is daar een eerste aanwijzing van, maar sindsdien is de ontwikkeling in een stroomversnelling geraakt, met name ten gevolge van enkele grote drama's in de landbouw.

Synoniemen (Engels) voor "apace":

apace