"anyway" in het Nederlands

EN

"anyway" - vertaling Nederlands

EN

anyway {bijwoord}

volume_up
Anyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
Hoe dan ook, je kan het zelf ook eens gaan beluisteren -- hopelijk werkt dit.
There are such areas, but -- anyway, I'd never heard that anywhere else.
Er bestaan zulke streken, maar -- hoe dan ook , ik heb het nergens anders gehoord.
BSE is a degenerative disease which does not cause sudden death anyway.
BSE is een degeneratieve aandoening waarbij de dood hoe dan ook niet plotseling optreedt.

Voorbeeldzinnen voor "anyway" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDo not worry, a solution will be found and, anyway, that is not the problem.
Maakt u zich vooral ook niet ongerust: er komt een oplossing voor dit vraagstuk.
EnglishIn fact, why would we put these balls in the soup, there's meat in there anyway?
Waarom zouden we eigenlijk deze ballen in de soep doen, als er toch al vlees in zit?
EnglishAnyway, you can all enjoy it for yourselves -- hopefully that search will work.
Hoe dan ook, je kan het zelf ook eens gaan beluisteren -- hopelijk werkt dit.
EnglishAnd the interesting thing is: if you do it for love, the money comes anyway.
Het interessante is: als je het uit liefde doet, komt het geld sowieso. ~~~ Werk!
EnglishThe practical value of the process is, in our experience, rather limited anyway.
De praktische waarde van het ontwerp is wat ons betreft sowieso beperkt.
EnglishDon’t know the reason for the pink flamingos, but anyway, they’re there in the garden.
Ik snap de roze flamingo's niet, maar hoe dan ook, hij staat daar in de tuin.
EnglishAnyway, I believe that that kind of thinking offends the intellectual rigor in this room.
Ik geloof dat die denktrant een belediging is voor het intellect in deze ruimte.
EnglishAnyway, so you're in for a treat, because he's fantastic, and his name's Mark.
Dus hier is een traktatie, want hij is fantastisch, en zijn naam is Mark.
EnglishI do not know that too many people have noticed many similarities in the past anyway.
Er waren in het verleden naar mijn weten toch al niet opvallend veel overeenkomsten.
EnglishWhat are the representatives of the Council in this Chamber here for, anyway?
Waarom zijn er dan eigenlijk vertegenwoordigers van de Raad in deze zaal?
EnglishThere is no point in lifting a ban if no one is going to buy the stuff anyway.
Het is zinloos het verbod op te heffen als toch niemand rundvlees koopt.
EnglishThere are such areas, but -- anyway, I'd never heard that anywhere else.
Er bestaan zulke streken, maar -- hoe dan ook , ik heb het nergens anders gehoord.
EnglishThis is the case anyway, so we do not need any directives on cybercrime.
Dat is wel zo, maar daarvoor hebben we geen richtlijn inzake cybercrime voor nodig.
EnglishI am too old, Mr Schulz, for this kind of thing; but thank you anyway.
Ik ben te oud voor dergelijke taken, mijnheer Schulz, maar hoe dan ook bedankt.
EnglishThat can be said of very few of our decisions in the European Parliament, anyway.
Dat is overigens voor maar weinige van onze besluiten in het Europees Parlement het geval.
EnglishWhy should we co-finance research that is likely to take place anyway?
Waarom zouden we onderzoek medefinancieren dat waarschijnlijk toch plaatsvindt?
EnglishAnyway, it is one of the most important things in life we are dealing with here.
De kwestie waar we ons nu mee bezighouden, behoort tot de belangrijkste dingen in het leven.
EnglishAnyway, once we made it there, then it's a game park, as I said, an extinct game park.
Maar toen we er waren, was het een wildpark zoals ik zei -- een uitgestorven wildpark.
EnglishBut anyway, this is about the evils of science, so I think it’s perfect.
Maar goed, dit gaat over de kwaadaardige wetenschap, dus ik denk dat het perfect is.
EnglishAnyway, he had to do all this because he was completely obsessed with output.
In ieder geval, hij moest dit alles gewoon doen omdat hij bezeten was door het rendement.

Synoniemen (Engels) voor "anyway":

anyway