"anytime" in het Nederlands

EN

"anytime" - vertaling Nederlands

EN

anytime {bijwoord}

volume_up
anytime (ook: always, ever, evermore)
It's not that we're always connected to everybody, but at anytime we can connect to anyone we want.
We zijn niet altijd met iedereen verbonden, maar we kunnen ons op elk moment met iedereen verbinden.
Anytime that you want to let off steam...... you can come into my room.
Als je eens stoom wilt afblazen... kun je altijd bij mij terecht.
And seeing what happens, it was OK to generalize, and say, I'm sure that this will happen anytime we make one of these things.
Door te zien wat er gebeurt, was het in orde om te generaliseren en te zeggen: ik ben er zeker van dat dit altijd zal gebeuren als we een van deze dingen maken.
Your father can get you a job anytime he wants to.
Jouw vader kan je een baan geven elk moment dat hij dat wil.
Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
De Dood: De dood kan je overal en op elk moment verrassen, zelfs in de biowinkel.
It's not that we're always connected to everybody, but at anytime we can connect to anyone we want.
We zijn niet altijd met iedereen verbonden, maar we kunnen ons op elk moment met iedereen verbinden.
Death: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
De Dood: De dood kan je overal en op elk moment verrassen, zelfs in de biowinkel.
It's not that we're always connected to everybody, but at anytime we can connect to anyone we want.
We zijn niet altijd met iedereen verbonden, maar we kunnen ons op elk moment met iedereen verbinden.
We could land anytime and fly back home with an airplane.
We konden op elk moment landen en het met vliegtuig naar huis.

Voorbeeldzinnen voor "anytime" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDeath: Death can catch you anywhere, anytime, even at the Organic.
De Dood: De dood kan je overal en op elk moment verrassen, zelfs in de biowinkel.
EnglishAnytime that you want to let off steam...... you can come into my room.
Als je eens stoom wilt afblazen... kun je altijd bij mij terecht.
EnglishBut just in case, I plan to work extra hard to not win an Oscar anytime soon.
Maar voor alle zekerheid, ben ik van plan om extra hard te werken om binnenkort geen Oscar te winnen.
EnglishI don't think he's getting his picture taken there anytime soon.
De kans is klein dat hij binnenkort ginds een foto van zichzelf neemt.
English(Laughter) He can't spin a web anytime; he's got to pull his pants down first.
(Gelach) Hij kan niet om het even wanneer een web produceren; hij moet er zijn broek eerst voor uittrekken.
EnglishAnd so anytime I talk about what I do, I like to just quickly address the reason why bodies matter.
Telkens ik praat over wat ik doe, wil ik even uitleggen waarom lichamen zo belangrijk zijn.
EnglishIt's not that we're always connected to everybody, but at anytime we can connect to anyone we want.
We zijn niet altijd met iedereen verbonden, maar we kunnen ons op elk moment met iedereen verbinden.
EnglishWhile anytime I do an interview with someone, I can say, "Are you fresh enough for this interview?
Elke keer als ik een interview doe met iemand, kan ik zeggen: "Ben jij fris genoeg voor dit interview?
EnglishWe could land anytime and fly back home with an airplane.
We konden op elk moment landen en het met vliegtuig naar huis.
EnglishThen you can come back anytime and get yourself a peanut.
Je kan op elk gewenst moment terugkomen en dan krijg je een pinda. ~~~ Zodra ze er echt aan wennen
English. ~~~ It's still there; it can burst out anytime."
Het is er nog steeds, het kan elk moment ontbranden.
EnglishYour father can get you a job anytime he wants to.
Jouw vader kan je een baan geven elk moment dat hij dat wil.
EnglishAnd so, in a sense, our luck is holding out, but you know, another wild bird could fly over at anytime.
En zo houdt in zekere zin ons geluk aan, maar, weet je, een andere vogel kan hier elk ogenblik komen overvliegen.
EnglishSo anytime I talk, you'd see it on the screen.
Dus wanneer ik praat, zie je dat op het scherm.
EnglishWe now live in a connected age where we can locate anyone, anytime, in real-time, from a small device in our hands.
We leven nu in een online tijd waar we iedereen kunnen localiseren, op ieder moment, in real-time, vanaf een klein apparaat in onze handen.
EnglishThree sides, such steps, on the fourth side there is a four-story building where you can organize such TED conferences anytime.
Aan drie zijden zulke treden, aan de vierde zijde is een gebouw van vier verdiepingen waar je TED-conferenties kunt organiseren.
EnglishBut you can be my wingman anytime.
EnglishAnd seeing what happens, it was OK to generalize, and say, I'm sure that this will happen anytime we make one of these things.
Door te zien wat er gebeurt, was het in orde om te generaliseren en te zeggen: ik ben er zeker van dat dit altijd zal gebeuren als we een van deze dingen maken.
EnglishBut there are also glimmers of hope, and I think anytime we're doing a big, big story on this, we don't really want to go and just look at all the problems.
Maar er zijn ook glimpen van hoop, en steeds wanneer we een heel groot verhaal brengen, willen we niet alleen maar kijken naar alle problemen.