"anyone else" in het Nederlands

EN

"anyone else" - vertaling Nederlands

EN

anyone else [voorbeeld]

volume_up
Not, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Niet, mijnheer Ferber, omdat wij bang zijn voor links of voor iemand anders!
Please, for God's sake, you can stop this now... before anyone else has to suffer!
Alstublieft, in Godsnaam, je kan dit nu niet stoppen... voordat iemand anders moet lijden!
You can't see how different your search results are from anyone else's.
Je kunt niet zien hoeveel jouw zoekresultaten verschillen van die van iemand anders.

Voorbeeldzinnen voor "anyone else" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWell, we'd like to talk to Ricardo, and anyone else who may have known John.
Nou, we zouden graag met Ricardo praten, en iedereen die John gekend kan hebben.
EnglishNot, Mr Ferber, because I am frightened of the Left - or indeed of anyone else.
Niet, mijnheer Ferber, omdat wij bang zijn voor links of voor iemand anders!
EnglishThe matter is therefore closed, and I will not allow anyone else to speak on this.
De zaak is zo goed geregeld en ik geef verder niemand meer het woord over deze zaak.
EnglishPlease, for God's sake, you can stop this now... before anyone else has to suffer!
Alstublieft, in Godsnaam, je kan dit nu niet stoppen... voordat iemand anders moet lijden!
EnglishYou can't see how different your search results are from anyone else's.
Je kunt niet zien hoeveel jouw zoekresultaten verschillen van die van iemand anders.
EnglishSee if he's lying about Marco..... and find out if anyone else is missing.
Kijk of hij liegt over Marco..... en zoek uit of nog iemand tekort is.
EnglishIf you're not passionate about your own company, why on Earth should anyone else be passionate?
Als jij niet gepassioneerd bent over je bedrijf, waarom iemand anders dan wel?
EnglishNeither is Russian isolation in the interests of the European Union nor anyone else in Europe.
Een afgezonderd Rusland is evenmin goed voor de Europese Unie, of voor wie dan ook.
EnglishBecause the Commission, more than anyone else, has an interest in this matter being resolved.
De Commissie heeft er immers, meer dan wie ook, alle belang bij dat deze zaak wordt opgelost.
EnglishFrom the formal aspect, of course, everyone has the right to meet with anyone else.
Vanuit formeel oogpunt heeft iedereen natuurlijk het recht om een bijeenkomst te beleggen met wie dan ook.
EnglishDoes anyone remember what else happened on June 29 last year?
Herinnert iemand zich wat er nog meer gebeurde op 29 juni vorig jaar?
EnglishThis strikes me as reflecting the interests of the cage industry more than anyone else’ s.
Dit lijkt me eerder in het belang van de kooifabrikanten dan van van welke andere betrokkene dan ook.
EnglishWe are running 20 minutes late at the present time, Mr Staes, so I will not give the floor to anyone else.
Mijnheer Staes, wij zijn al 20 minuten uitgelopen, dus ik geef niemand meer het woord.
EnglishI think that if anyone else were involved, the balance between the institutions would already have been upset.
Met andere mensen zou het evenwicht tussen de instellingen al zijn verstoord.
EnglishAll the same, I couldn't bear to think of anyone else touching her.
Toch kon ik het...... niet verdragen dat 'n ander dat deed.
EnglishI therefore communicate more easily with the people than anyone else here.
Daardoor begrijp ik de mensen beter dan de anderen.
EnglishHe, more than anyone else, should know how best to deal with that.
Hij zou toch beter dan wie dan ook moeten weten hoe hij een dergelijk probleem het best kan oplossen?
EnglishI know better than anyone else the risks he has taken and, indeed, the challenges still before him.
Beter dan wie ook weet ik welke risico's hij heeft genomen en welke uitdagingen hem nog wachten.
EnglishAs you know, Madam President, the elderly and pensioners are victims of fraud more than anyone else.
U weet, mevrouw, dat ouderen en gepensioneerden het meest gewillige slachtoffer zijn van fraude.
EnglishWe shall use that quite as vigorously as anyone else.
Wij zullen daar met evenveel kracht gebruik van maken als wie dan ook.

Vergelijkbare vertalingen voor "anyone else" in Nederlands

anyone voornaamwoord
else bijwoord
above all else bijwoord
before anything else
who else
no one else voornaamwoord