"anybody" in het Nederlands

EN

"anybody" - vertaling Nederlands

EN

anybody {voornaamwoord}

volume_up
anybody (ook: some one, somebody)
Anybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
Elk individu dat in een ander land aankomt, zou zichzelf moeten beschouwen als een gast.
And I do not understand how anybody can live with that on their conscience.
Ik snap niet hoe mensen verder kunnen leven met een dergelijke last op hun geweten.
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Wel eens de tenen van een balletdanseres gezien als ze van haar spitzen af komt?
(Applause) Anybody feels threatened, anybody really need it?
(Applaus) Voelt iemand zich bedreigd, heeft iemand het echt nodig?
Does anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
Wil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
Does anybody object to the presentation of the rapporteur's oral amendment?
Heeft iemand bezwaar tegen de indiening van dit mondeling amendement door de rapporteur?
Showing up before anybody but me and the killer could know there's been a murder
Zij vertonen zich voorafgaand aan een of ander maar ik en de moordenaar kon weten er is een moord
And of course, Christians back in the United States, or anybody, says, "Ah, this is some little, tiny church in the middle of nowhere."
Christenen in Amerika, of iedereen, zegt natuurlijk: "Ach, dit is een of andere kleine kerk in een of ander gehucht."

Voorbeeldzinnen voor "anybody" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe first question is: does it actually benefit anybody to storm this prison?
Ten eerste: is er eigenlijk iemand gebaat bij de bestorming van deze gevangenis?
EnglishIt's never going to convince anybody to do something that they don't want to do.
Daar ga je niemand zover mee krijgen dat hij iets doet wat hij niet wil doen.
EnglishDoes anybody wish to explain the request of the Independence and Democracy Group?
Wil iemand het verzoek van de Fractie Onafhankelijkheid/Democratie toelichten?
EnglishWhen he goes to work, he doesn't stop by to talk to anybody, he doesn't call.
Als hij gaat werken, stopt hij bij niemand voor een praatje. ~~~ Hij belt niet.
EnglishWhere did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
Waar halen mensen het idee vandaan dat je je verre van politiek moet houden?
EnglishYou know, anybody who's read a children's book knows that love makes things real.
Weet je, iedereen die een kinderboek leest, weet dat liefde dingen tot leven brengt.
EnglishBut how can anybody be executed if they have not first been condemned to death?
Maar hoe kan iemand terechtgesteld worden zonder eerst ter dood te worden veroordeeld?
EnglishDid anybody think while I was playing, "Why is he using so many impulses?"
Dacht iemand terwijl ik aan het spelen was, "Waarom legt hij zoveel nadrukken?"
EnglishIt had not occurred to me that anybody in his family could actually make something.
Het kwam niet in mij op dat iemand in zijn familie werkelijk iets kon maken.
EnglishAnd some situations allow anybody to do it more effectively than other situations do.
Sommige situaties geven meer ruimte om dit effectief te doen dan andere situaties.
EnglishAnybody can point matters out and if there are any problems, they will be corrected.
Als dat niet gebeurt, komt daarop kritiek en wordt daarmee rekening gehouden.
EnglishWe'll fight the cops and the and mob and anybody else who tries to move in on us
We zullen vechten tegende agenten en iedereen die ons willen verwijderen
EnglishOur constituents ask us why they should vote for anybody at the European elections.
Onze kiezers vragen ons waarom ze bij de Europese verkiezingen zouden moeten stemmen.
EnglishAnybody?
Twee jaar geleden heb ik een film geregisseerd, getiteld "Step Up 2: The Streets".
EnglishI couldn't imagine anybody laying in the snow that long a time and then getting up.
Ik kon me niet voorstellen dat iemand zo lang in de sneeuw kon liggen en dan opstaan.
EnglishAnd I do not understand how anybody can live with that on their conscience.
Ik snap niet hoe mensen verder kunnen leven met een dergelijke last op hun geweten.
EnglishMr President, first of all I want to say that I am not trying to protect anybody.
Mijnheer de Voorzitter, ik wens eerst te benadrukken dat ik niemand poog te beschermen.
EnglishAnybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
Elk individu dat in een ander land aankomt, zou zichzelf moeten beschouwen als een gast.
EnglishYou say anything about me or what goes on in this house to her or to anybody, we're done.
Als je iemand iets zegt over mij of wat erin dit huis gebeurt, dan zijn we eraan
EnglishI don't know if anybody's seen this -- it's pretty spectacular in the room.
Ik weet niet of iemand dit gezien heeft. ~~~ Het is nogal spectaculair in de ruimte.