"anxious to" in het Nederlands

EN

"anxious to" - vertaling Nederlands

EN

anxious to {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. spreektaal

Voorbeeldzinnen voor "anxious to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAbove all, they are anxious about their jobs or the difficulty of finding work.
Ze maken zich bovenal zorgen om hun baan of om de problemen bij het vinden van werk.
EnglishBut we are anxious for this to take place in a way which respects human dignity.
Wij willen wel dat dat met respect voor de menselijke waardigheid gebeurt.
EnglishI am anxious that we should not again find ourselves in a monopoly situation.
Er is mij veel aan gelegen dat er niet opnieuw een monopoliepositie ontstaat.
EnglishIn mid-July, we received a visit from some particularly anxious Romanian farmers.
Half juli ontvingen wij Roemeense boeren die buitengewoon verontrust waren.
EnglishOur committee is anxious to ensure that the energy will be used efficiently.
Daarom stelt onze commissie er belang in, dat de energie efficiënt gebruikt wordt.
EnglishI am against this ultra-liberal logic and was anxious to register my opposition.
Ik ben tegen deze ultraliberale logica en ik heb mijn kritiek hierop willen uitspreken.
EnglishAnd all over the world, eminent evolutionists are anxious to celebrate this.
En over de hele wereld willen prominente evolutionisten dit maar al te graag vieren.
EnglishI am very anxious to see that because we want to deal with it as quickly as possible.
Ik zie met spanning daarnaar uit, omdat wij daarmee spoedig aan de slag willen gaan.
EnglishThe peoples of Central Europe are anxious to join our Community of values.
De volkeren uit Midden-Europa wachten nu op toetreding tot onze waardengemeenschap.
EnglishThat is why I am anxious for the debate on the Union's borders to be opened.
Vandaar dat ik er zo op aandring een debat over de grenzen van de Unie aan te snijden.
EnglishSome progress has already been made but I am anxious to make a good deal more.
Er is al enige vooruitgang geboekt, maar ik wil nog veel meer bereiken.
EnglishWe fully support its introduction and are anxious that it should be used enthusiastically.
We zijn er heel blij mee, en we hopen dat er veel gebruik van gemaakt zal worden.
EnglishHer report contains much that the Commission is anxious to consider and act on.
Want haar verslag bevat veel zaken die de Commissie in haar overwegingen wenst mee te nemen.
EnglishI know how anxious the media is about propaganda, and with good reason.
Ik weet hoe angstvallig - en terecht - de media tegenover propaganda staan.
EnglishThere are those who are anxious about Europol's being given unduly large resources.
Er zijn mensen die zich zorgen maken over het feit dat Europol te veel middelen zou krijgen.
EnglishOnly in this way can we send out a clear signal to anxious consumers.
Alleen zo kunnen wij de verontruste consumenten een duidelijk signaal geven.
EnglishBut when we talk about voluntary service, I am anxious to underline its importance.
Maar wat het vrijwilligerswerk betreft, aarzel ik niet om het belang daarvan te onderstrepen.
EnglishI have been especially anxious about the possibility of carbon leakage.
Ik ben vooral bezorgd over mogelijke problemen bij het gebruik van kolen.
EnglishMr President, I am anxious to contribute to this debate to emphasise two main points.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil in dit debat zeer graag twee belangrijke punten benadrukken.
EnglishRath drove the anxious citizen to action with false arguments, no less.
Rath dreef de ongeruste burger tot actie met bovendien valse argumenten.

Vergelijkbare vertalingen voor "anxious to" in Nederlands

anxious bijvoeglijk naamwoord
to voorzetsel