"antiviral drugs" in het Nederlands

EN

"antiviral drugs" - vertaling Nederlands

EN

antiviral drugs {meervoud}

volume_up
1. geneeskunde
Interest has increased in antiviral drugs as the first line of defence and intervention.
De belangstelling voor het gebruik van antivirale geneesmiddelen als eerste verdedigingslinie is groeiende.
Part of the overall problem is that, recently, antiviral drugs have potentially been at risk in counterfeiting activities.
Deel van de algehele problematiek is dat antivirale geneesmiddelen onlangs mogelijk dreigden te worden nagemaakt.
Cooperation with pharmaceuticals companies must be strengthened in order to secure the necessary quantity of antiviral drugs.
Daarom is het belangrijk dat de samenwerking met de farmaceutische bedrijven wordt versterkt, zodat een voorraad antivirale geneesmiddelen van voldoende omvang kan worden aangelegd.

Voorbeeldzinnen voor "antiviral drugs" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishInterest has increased in antiviral drugs as the first line of defence and intervention.
De belangstelling voor het gebruik van antivirale geneesmiddelen als eerste verdedigingslinie is groeiende.
EnglishWe must develop a strategy for funding and ordering the production of antiviral drugs.
Wij moeten een strategie uitwerken voor het organiseren en financieren van de productie van antivirale middelen.
EnglishPart of the overall problem is that, recently, antiviral drugs have potentially been at risk in counterfeiting activities.
Deel van de algehele problematiek is dat antivirale geneesmiddelen onlangs mogelijk dreigden te worden nagemaakt.
EnglishIt is, therefore, extremely important that we set the necessary targets and cover these states with anti-viral drugs.
Het is dus van uitzonderlijk belang dat we de nodige doelstellingen vastleggen en ook die lidstaten van antivirale geneesmiddelen voorzien.
EnglishAs far as anti-viral drugs are concerned, plans to acquire them and the way in which they are used does not appear to be satisfactory enough.
Wat de antivirale vaccins betreft, schijnt de planning voor de aankoop en het gebruik van deze vaccins nogal wat te wensen over te laten.
EnglishIt is really beyond me why the public health ministers recently decided against creating an emergency supply of antiviral drugs.
Dat de ministers van Volksgezondheid onlangs hebben besloten om geen noodvoorraad antivirale middelen aan te leggen, vind ik werkelijk onbegrijpelijk.
EnglishCommissioner, I am sorry about the position of certain Member States who are reacting to the creation of a stockpile of anti-viral drugs.
Mijnheer de commissaris, ik betreur de houding van bepaalde lidstaten, die gekant zijn tegen het creëren van een voorraad antivirale geneesmiddelen.
EnglishThe marketing of an antiviral vaccine or antiviral drugs is always a race against the clock and sometimes takes decades.
Ik wil er dan ook op wijzen dat het ontwikkelen en op de markt brengen van een vaccin of van antivirale middelen altijd een race tegen de klok is en soms tientallen jaren kan kosten.
EnglishCooperation with pharmaceuticals companies must be strengthened in order to secure the necessary quantity of antiviral drugs.
Daarom is het belangrijk dat de samenwerking met de farmaceutische bedrijven wordt versterkt, zodat een voorraad antivirale geneesmiddelen van voldoende omvang kan worden aangelegd.
EnglishLastly, the panic-stocking of antiviral drugs of doubtful effectiveness and without proper scrutiny of their sometimes lethal side-effects is not wise.
Tot slot is het onverstandig om in paniek voorraden aan te leggen van antivirale middelen van twijfelachtige effectiviteit, zonder goed toezicht op hun soms dodelijke bijwerkingen.

Synoniemen (Engels) voor "antiviral drug":

antiviral drug

Vergelijkbare vertalingen voor "antiviral drugs" in Nederlands

drugs zelfstandig naamwoord
Dutch
antiviral bijvoeglijk naamwoord
to do drugs werkwoord
antiviral drug zelfstandig naamwoord