"antitrust rules" in het Nederlands

EN

"antitrust rules" - vertaling Nederlands

EN

antitrust rules {meervoud}

volume_up
1. juridisch
antitrust rules
volume_up
kartelwetgeving {de}

Voorbeeldzinnen voor "antitrust rules" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is a debate that had to take place with industry, and not just in relation to the modernisation of the anti-trust rules themselves.
Dit is een debat dat gevoerd moest worden met de industrie, en niet alleen in verband met de modernisering van de eigenlijke antitrustregels.
EnglishOn private damage actions for breach of the EC anti-trust rules, I look forward to Parliament ’ s review of our Green Paper.
Op het gebied van de particuliere schadeclaims wegens schending van de kartelwetgeving van de EG, kijk ik uit naar de beoordeling van ons groenboek door het Parlement.
EnglishIf the preliminary findings on payment cards are borne out by this consultation, the Commission will consider action under EC Treaty anti-trust rules in individual cases.
Als de voorlopige bevindingen over betaalkaarten door deze raadpleging worden gestaafd, zal de Commissie in individuele gevallen stappen overwegen op grond van de antitrustregels van het EG-Verdrag.

Vergelijkbare vertalingen voor "antitrust rules" in Nederlands

antitrust bijvoeglijk naamwoord
rules zelfstandig naamwoord
antitrust act zelfstandig naamwoord
traffic rules zelfstandig naamwoord
according to the rules
breaking the rules
to apply rules werkwoord