"antitank" in het Nederlands

EN

"antitank" - vertaling Nederlands

NL

"antitank-" - vertaling Engels

EN

antitank {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
NL

antitank- {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
antitank-

Voorbeeldzinnen voor "antitank" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnti-tank mines which have anti-personnel mines integrated in them.
Die antitankmijnen dienen dus ook als antipersoonsmijnen en moeten daarom ook onder dit verdrag vallen.
EnglishIf we really want to ban mines, however, then these anti-tank mines must be included.
Ik kom daarmee tot mijn conclusie: firma's zoals Diehl en Rheinmetall ontwikkelen de volgende generatie mijnen.
EnglishAnti-vehicle or anti-tank mines are a different matter.
Antivoertuig- of antitankmijnen zijn een ander verhaal.
EnglishIn reply to Mr Tannock, it is true that there is a big difference between antitank mines and antipersonnel mines.
In reactie op de heer Tannock wil ik zeggen dat het waar is dat er een groot verschil bestaat tussen antitankmijnen en antipersoneelsmijnen.
EnglishMr President, just a few weeks ago a bus in Nepal drove into an anti-tank mine that had been put on the road by rebels.
-- Mijnheer de Voorzitter, nog maar een paar weken terug reed een bus in Nepal op een antitankmijn, die door rebellen op de weg was gelegd.
EnglishThat incident – just one among many thousands – highlights the appalling damage that can be caused by modern anti-tank mines.
Dit voorval - - slechts één van de duizenden - - werpt een licht op de enorme schade die kan worden aangericht door moderne antitankmijnen.
EnglishWhen we look at the situation in Bosnia we see that 30 to 40 % of deaths in Bosnia are caused by anti-tank mines.
Als wij naar het probleem van de mijnen in Bosnië kijken, stellen wij vast dat 30 à 45 % van de doden daar het slachtoffer van antitankmijnen zijn geworden.
EnglishFor the most part they are not signatories because western countries manufacture high-tech mines, and thus do not want anti-tank mines to be included.
Ze doen vooral niet mee omdat westerse landen hoogtechnologische mijnen produceren en geen verbod op antitankmijnen willen.
EnglishTheir judgment, which we share, is that cluster munitions and anti-tank mines should not be regarded in the same way as anti-personnel landmines.
Zij zijn, net als wij, van oordeel dat clustermunitie en antivoertuigmijnen niet onder dezelfde noemer moeten worden gebracht als antipersoonsmijnen.
EnglishHowever, they too can be used in a perverse manner: an antipersonnel mine can be stacked on top of an antitank mine, which is extremely dangerous.
Toch kunnen ook die verkeerd gebruikt worden: een antipersoneelsmijn kan bijvoorbeeld bovenop een antitankmijn geplaatst worden, wat buitengewoon gevaarlijk is.
EnglishWhether we call them anti-personnel mines, landmines or anti-tank mines, at the end of the day, a mine is a mine, a mine is a weapon and as such it is an inhuman and deadly device.
Hoe ze worden genoemd - antipersonenmijnen, landmijnen, antitankmijnen - is in wezen onbelangrijk, een mijn is een mijn, en een mijn is een wapen, en een mijn is wreed en dodelijk!
EnglishIn regard to the post-conflict effects of cluster munitions and anti-tank mines, much progress has been made in Geneva on dealing with the explosive remnants of war.
Wat betreft de effecten van clustermunitie en antivoertuigmijnen na afloop van een conflict: op dat vlak is veel vooruitgang geboekt in de onderhandelingen te Genève over ontplofbare oorlogsresten.