"antiretroviral" in het Nederlands

EN

"antiretroviral" - vertaling Nederlands

NL

"antiretroviraal" - vertaling Engels

volume_up
antiretroviraal {bn.}
EN

antiretroviral {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. geneeskunde
antiretroviral
volume_up
antiretroviraal {bn.} (antiretrovirale drugs)
NL

antiretroviraal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. "antiretrovirale drugs", geneeskunde
antiretroviraal

Voorbeeldzinnen voor "antiretroviral" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishJust 1 % of those infected with HIV/ AIDS benefit from antiretroviral treatment.
Slechts 1 procent van de dragers van het virus krijgt een antiretrovirale behandeling.
EnglishNow, funnily enough, this is also Joseph after six months on antiretroviral treatment.
Grappig genoeg, is dit ook Joseph zes maanden na zijn antivirale behandeling.
EnglishWe need to expand antiretroviral treatment as much as we can.
Natuurlijk niet, we moeten virusbeperkende behandelingen toepassen waar we kunnen.
EnglishThe cost of antiretroviral treatment is just one aspect of these economic consequences.
Deze zijn enorm groot, en de kosten van de antiretrovirale therapieën zijn hier slechts één aspect van.
EnglishThirty-five million people live with the virus, but fewer than 500 000 have access to antiretroviral treatments.
35 miljoen mensen leven met het virus, maar minder dan 500.000 hebben toegang tot anti-retrovirale behandelingen.
EnglishIn rich countries, anti-retroviral therapies are extending the lives of significant numbers of people in wealthy nations.
In rijke landen kan het leven van een heleboel mensen worden verlengd met anti-retrovirale behandelingen.
EnglishMore than 600 individuals have received anti-retroviral treatment, and more than 300 cases of tuberculosis have been discovered.
Meer dan 600 mensen hebben een antiretrovirale behandeling ondergaan en er zijn meer dan 300 gevallen van tuberculose ontdekt.
EnglishThis is a fascinating research from WHO that shows the effect of generic drugs on anti-retroviral drug compounds and cocktails.
Dit is een fascinerend WHO-onderzoek dat het effect toont van generische medicijnen op anti-retrovirale medicijnen en cocktails.
EnglishWe know that anti-retroviral prices are an increasingly serious public health hazard – that is a statement by the WHO.
We weten dat de prijzen voor anti-retrovirale medicijnen een steeds grotere bedreiging vormen voor de volksgezondheid -- dat heeft de WHO bekendgemaakt.
EnglishDon't you think that on a purely commercial level, that anti-retroviral drugs are great advertisements for Western ingenuity and technology?
Denk je niet dat puur commercieel gedacht, dat anti-retrovirale medicijnen een prachtig uithangbord zijn voor westerse vindingrijkheid en technologie?
EnglishGenerally speaking, access to antiretroviral treatment at affordable prices would appear to be fairly good within the European Union.
Over het algemeen gesproken, heeft men in de Europese Unie naar het zich laat aanzien redelijk goede toegang tot antiretrovirale therapieën tegen betaalbare prijzen.
EnglishWhat should also be drawn attention to are the African governments that deduct sales or import tax on antiretroviral and other medicines.
Een ander punt dat de aandacht vraagt, is dat er Afrikaanse regeringen zijn die een verkoop- of invoerbelasting heffen op antiretrovirale en andere geneesmiddelen.
EnglishThe importance of supporting treatment programmes by producing quality antiretroviral drugs at low prices cannot, therefore, be overestimated.
Derhalve kan het belang van steun van behandelingsprogramma's door in kwalitatief goede antiretrovirale middelen voor een lage prijs te voorzien niet worden overschat.
EnglishThis is also why the pharmaceutical companies are warning against highlighting too uncritically the use of anti-retroviral drugs as the solution.
Om die reden waarschuwen farmaceutische bedrijven ook dat wij niet al te kritiekloos het gebruik van anti-retrovirale geneesmiddelen als de oplossing moeten aandragen.
EnglishThe fact is, however, that even the anti-retroviral medicines which are available have major side effects, and that being able to lead a normal life is of course out of the question.
Het is echter een feit dat de beschikbare antiretrovirale medicamenten enorme bijwerkingen hebben en dat er van een normaal leven natuurlijk geen sprake meer kan zijn.
EnglishReconciling the low capacity of health systems with, in particular, care and work on administering anti-retroviral drugs to AIDS and HIV-positive patients is an extremely difficult task.
Met name de verzorging van aids-patiënten en HIV-geïnfecteerden en het toedienen van anti-retrovirale geneesmiddelen is buitengewoon moeilijk, gezien de lage capaciteit van de gezondheidsstelsels.