"antidemocratic" in het Nederlands

EN

"antidemocratic" - vertaling Nederlands

EN

antidemocratic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
antidemocratic
This political pickpocketing is at once antidemocratic and repressive.
Deze politieke zakkenrollerij is zowel antidemocratisch als repressief.
It was antidemocratic, since the opposition did not have the right to campaign.
Het was antidemocratisch omdat de oppositie geen campagne mocht voeren.
Yet the leading tendency is antidemocratic and thirsting for revenge.
De dominante politieke stroming is echter antidemocratisch en die zint op wraak.

Voorbeeldzinnen voor "antidemocratic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishIt was antidemocratic, since the opposition did not have the right to campaign.
Het was antidemocratisch omdat de oppositie geen campagne mocht voeren.
EnglishI also call for the resignation of the anti-democratic Prime Minister of Hungary.
Ik verzoek ook om het aftreden van de antidemocratische minister-president van Hongarije.
EnglishYet the leading tendency is antidemocratic and thirsting for revenge.
De dominante politieke stroming is echter antidemocratisch en die zint op wraak.
EnglishMr President, stones are neither left nor right wing, they are simply anti-democratic.
Voorzitter, stenen zijn niet links en stenen zijn niet rechts, ze zijn antidemocratisch.
EnglishThe antidemocratic nature of this Union does not stop there, however.
Het antidemocratisch karakter van de Unie komt echter op nog meer terreinen tot uiting.
EnglishThis political pickpocketing is at once antidemocratic and repressive.
Deze politieke zakkenrollerij is zowel antidemocratisch als repressief.
EnglishGood administration and anti-grass roots/ anti-democratic policy are irreconcilable.
Deugdelijk bestuur en volksonvriendelijk / antidemocratisch beleid zijn niet met elkaar verenigbaar.
EnglishAre they supremely democratic or are they anti-democratic?
Zijn deze een toonbeeld van democratie of van misschien een gebrek aan democratie?
EnglishThese only exacerbate the EU's anti-democratic disposition.
Het maakt het antidemocratische karakter van de Europese Unie steeds groter.
EnglishWe shall staunchly oppose this anti-democratic manoeuvre.
Wij tekenen onvoorwaardelijk protest aan tegen deze antidemocratische ingreep.
EnglishClosed lists are anti-democratic and bad for the civic culture.
Gesloten lijsten zijn antidemocratisch en slecht voor de burger.
EnglishIt is, unfortunately, a sad fact that new technology is exploited by anti-democratic forces.
Het is zorgwekkend dat de nieuwe technologie helaas ook gebruikt wordt door antidemocratische krachten.
EnglishThis anti-democratic creed is quite simply perplexing.
Deze antidemocratische geloofsbelijdenis is zonder meer verbijsterend.
EnglishWhat they all share is a desire to achieve political ends through anti-democratic efforts.
Wat ze allemaal gemeen hebben, is het verlangen politieke doelen te bereiken via antidemocratische middelen.
EnglishIt follows that the present process of monetary union is antidemocratic, antisocial and antinational.
De huidige gang naar de monetaire unie is bijgevolg antidemocratisch, antisociaal en antinationaal.
EnglishThis would be restrictive and anti-democratic.
Dat lijkt mij wel duidelijk, want dat zou onvrij en ondemocratisch zijn.
EnglishThe regime continues its anti-democratic methods and autocratic practices against any protestors.
Het regime gaat door met zijn antidemocratische methoden en autoritaire praktijken jegens elke dissident.
EnglishWhat the Bureau seems to be resorting to here is diktat from on high, and it is very anti-democratic.
Nu lijkt het Bureau zijn toevlucht te nemen tot een dictaat van bovenaf en dat is heel ondemocratisch.
EnglishEMU is an anti-democratic project whose fate should be decided by the people themselves in referenda.
De EMU is een ondemocratisch project, waarover door de mensen zelf in volksreferenda zou moeten worden besloten.
EnglishBoth have been profoundly anti-democratic, both have seemed opposed to enterprise and wealth creation.
Beide waren sterk anti-democratisch, beide leken afkerig van het vrije ondernemerschap en het genereren van welvaart.