"anti-trust" in het Nederlands

EN

"anti-trust" - vertaling Nederlands

EN

anti-trust {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "anti-trust" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs markets integrate, the relevant anti-trust markets will also become wider.
Naarmate markten integreren, zullen ook de relevante antitrustmarkten breder worden.
EnglishHe was working on the anti-trust investigation into Microsoft and he leaves to join that company.
Hij werkte aan het antitrustonderzoek naar Microsoft en hij gaat dan naar dat bedrijf.
EnglishThis is a debate that had to take place with industry, and not just in relation to the modernisation of the anti-trust rules themselves.
Dit is een debat dat gevoerd moest worden met de industrie, en niet alleen in verband met de modernisering van de eigenlijke antitrustregels.
EnglishIn the United States in the 1940s, under anti-trust legislation, the same measures were applied in Hollywood as those that the Commission is proposing.
In de Verenigde Staten werd dit soort maatregelen in de jaren '40 in Hollywood toegepast toen daar antitrustregels werden opgelegd.
EnglishOnly if we approve anti-trust legislation will it be possible to have that free market, thanks to the temporary application of quotas.
Alleen wanneer wij een antitrustwetgeving goedkeuren, zal deze vrije markt mogelijk worden, en dit dankzij de tijdelijke toepassing van een aantal quota's.
EnglishOn private damage actions for breach of the EC anti-trust rules, I look forward to Parliament ’ s review of our Green Paper.
Op het gebied van de particuliere schadeclaims wegens schending van de kartelwetgeving van de EG, kijk ik uit naar de beoordeling van ons groenboek door het Parlement.
EnglishIf the preliminary findings on payment cards are borne out by this consultation, the Commission will consider action under EC Treaty anti-trust rules in individual cases.
Als de voorlopige bevindingen over betaalkaarten door deze raadpleging worden gestaafd, zal de Commissie in individuele gevallen stappen overwegen op grond van de antitrustregels van het EG-Verdrag.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-trust" in Nederlands

trust zelfstandig naamwoord
anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord
to trust werkwoord
blind trust zelfstandig naamwoord
to gain trust werkwoord