"anti-pollution" in het Nederlands

EN

"anti-pollution" - vertaling Nederlands

EN

anti-pollution {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. scheepvaart
anti-pollution (ook: antipollution)

Voorbeeldzinnen voor "anti-pollution" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishFrance did not have enough anti-pollution vessels to deal with this oil slick.
Frankrijk beschikte niet over voldoende schepen om de olie op te ruimen.
EnglishThis agency will have to play a major role in anti-pollution and ship security measures.
Dit agentschap moet een belangrijke rol gaan spelen bij de maatregelen tegen milieuverontreiniging en maritieme veiligheid.
EnglishAnti-pollution fleets and the European Coastguard are issues which need to be examined by the Commission and the Council.
Opruimingsschepen en de Europese Kustwacht zijn punten die Commissie en Raad verder moeten onderzoeken.
Englishthe creation of a special anti-pollution fleet,
EnglishWe have tax incentives which must also be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
De snelle introductie van auto's met geavanceerde, schone technologieën moet fiscaal gestimuleerd worden.
EnglishSo answers have to be found to pressing problems: the development of piggy-back transport, definition of anti-pollution standards, and so on.
Wij dienen dan ook passende oplossingen te vinden: rij-op-rij-af-vervoer, de vaststelling van antivervuilingsnormen, enzovoort...
EnglishTax incentives must be used to encourage the early introduction of vehicles containing advanced anti-pollution equipment.
Belastingprikkels moeten worden gehanteerd tot bevordering van een snelle invoering van voertuigen met geavanceerde voorzieningen tegen luchtverontreiniging.
EnglishThe Conciliation Committee is presenting a package of anti-pollution measures today which involves a series of important economic consequences.
Het bemiddelingscomité legt vandaag een reeks maatregelen tegen de luchtverontreiniging voor die belangrijke economische consequenties met zich meebrengen.
EnglishI also think - and I think that the Commission's proposal is a sound one - that there should be an anti-oil pollution fleet that is managed by the Agency.
Ik denk ook - en ik vind het een goed voorstel van de Commissie - dat er een oliebestrijdingsvloot moet komen, die door het Agentschap wordt beheerd.
EnglishIn this regard I support the proposal for tax incentives to be introduced for the early production of vehicles which have advanced anti-pollution equipment.
In dit opzicht steun ik het voorstel voor belastingprikkels ten behoeve van een snelle invoering van auto's met geavanceerde voorzieningen tegen luchtvervuiling.
EnglishThe proposal provides that the resources made available to the Agency are intended to cover all of its anti-pollution activities, as listed in the action plan that it adopted in October 2004.
Deze aan het Agentschap toegekende middelen zijn bestemd voor het financieren van alle activiteiten van het Agentschap tegen vervuiling, zoals opgesomd in het in oktober 2004 goedgekeurde actieplan.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-pollution" in Nederlands

pollution zelfstandig naamwoord
anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord
air pollution zelfstandig naamwoord