"anti-personnel mines" in het Nederlands

EN

"anti-personnel mines" - vertaling Nederlands

EN

anti-personnel mines {meervoud}

volume_up
anti-personnel mines
Subject: Developments in the negotiations on the ban on anti-personnel mines
Betreft: De ontwikkelingen inzake de onderhandelingen over het verbod van antipersoonsmijnen
We want to reduce human suffering caused by anti-personnel mines.
Wij willen het menselijk lijden veroorzaakt door antipersoonsmijnen verminderen.
Mr President, I think everyone is against anti-personnel mines.
Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is iedereen tegen antipersoonsmijnen.

Voorbeeldzinnen voor "anti-personnel mines" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe Ottawa Treaty on the use of anti-personnel mines forms an exception to this.
Een uitzondering vormt het verdrag van Ottawa op het gebruik van anti-persoonsmijnen.
EnglishBefore the Convention, 34 nations were thought to be trading in anti-personnel mines.
Vóór het verdrag werd van 34 landen aangenomen dat ze handelden in antipersoneelmijnen.
EnglishWe want to reduce human suffering caused by anti-personnel mines.
Wij willen het menselijk lijden veroorzaakt door antipersoonsmijnen verminderen.
EnglishSubject: Developments in the negotiations on the ban on anti-personnel mines
Betreft: De ontwikkelingen inzake de onderhandelingen over het verbod van antipersoonsmijnen
EnglishAround a million people, most of them children, have been mutilated by anti-personnel mines.
Ongeveer een miljoen Afghanen, vooral kinderen, zijn verminkt door antipersoonsmijnen.
EnglishMr President, I think everyone is against anti-personnel mines.
Mijnheer de Voorzitter, naar mijn mening is iedereen tegen antipersoonsmijnen.
EnglishOver 37 million stockpiled anti-personnel mines have now been destroyed.
Op dit moment is er een hoeveelheid van meer dan 37 miljoen antipersoneelmijnen vernietigd.
EnglishThe fact is that in practice anti-personnel mines primarily affect the civilian population.
In feite is het vooral de burgerbevolking die door anti-personeelmijnen getroffen wordt.
EnglishFinland has produced and stored anti-personnel mines exclusively for its own defence needs.
Finland heeft alleen voor zijn eigen defensie antipersoneelmijnen geproduceerd en opgeslagen.
EnglishAnti-personnel mines create appalling casualties in many of the poorest parts of the world.
Antipersoneelmijnen veroorzaken afschuwelijke ongelukken in vele, zeer arme delen van de wereld.
EnglishThe European Parliament has declared its unequivocal support for a ban on anti-personnel mines.
Het Europees Parlement heeft zich ondubbelzinnig uitgesproken voor verbod op antipersoonsmijnen.
EnglishAnd that is how it will also happen with regard to anti-personnel mines.
Dat zal ook wat de antipersoneelmijnen betreft gebeuren.
EnglishAt no stage has Finland exported anti-personnel mines to other countries.
Finland heeft nooit antipersoneelmijnen geëxporteerd.
EnglishThe decision to give up anti-personnel mines presents an enormous challenge to Finnish national defence.
Het besluit om af te zien van antipersoneelmijnen stelt enorme eisen aan de Finse defensie.
EnglishAnti-tank mines which have anti-personnel mines integrated in them.
Die antitankmijnen dienen dus ook als antipersoonsmijnen en moeten daarom ook onder dit verdrag vallen.
EnglishAnti-personnel mines and the rapid reaction mechanism are also areas where we have proposed budget increases.
Eveneens vragen wij om meer geld voor antipersoonsmijnen en de snellereactiefaciliteit.
EnglishI am sure we are all at least in agreement that anti-personnel mines should be outlawed worldwide.
Wij zijn het er in ieder geval over eens dat antipersoneelmijnen wereldwijd moeten worden uitgebannen.
Englishon measures to promote an undertaking by non-governmental actors to ban anti-personnel mines.
over het streven van niet-gouvernementele actoren om tot een algeheel verbod op antipersoonsmijnen te komen.
EnglishDuring this debate on anti-personnel mines, 25 people are likely to be killed by such a weapon.
Gedurende dit debat over antipersonenmijnen zullen er 25 mensen vermoord worden door een antipersonenmijn.
EnglishA similar thing has happened with the anti-personnel mines.
Ongeveer hetzelfde is met de antipersoneelsmijnen gebeurd.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-personnel mines" in Nederlands

personnel zelfstandig naamwoord
anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord