"anti-money laundering" in het Nederlands

EN

"anti-money laundering" - vertaling Nederlands

EN

anti-money laundering {zelfstandig naamwoord}

volume_up
anti-money laundering
anti-money laundering
volume_up
anti-witwassystemen {mv}

Voorbeeldzinnen voor "anti-money laundering" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd it is, in fact, an anti-money-laundering legislation.
EnglishThat is why we must all endeavour to achieve improved anti-money laundering legislation in Europe as quickly as possible.
Daarom moeten wij ons allemaal inspannen om de bestrijding van witwaspraktijken in Europa zo snel mogelijk te verbeteren.
EnglishMember States will remain free to extend their national anti-money laundering legislation to other forms of criminal activity.
De lidstaten blijven de vrijheid behouden om hun nationale anti-witwaswetgeving uit te breiden naar andere vormen van criminele activiteit.
EnglishEven at that time Parliament called on the Commission to draw up a new proposal for a second anti-money laundering directive.
Het Parlement heeft de Commissie er destijds al toe opgeroepen een voorstel te formuleren voor een tweede richtlijn inzake de bestrijding van witwaspraktijken.
EnglishMr President, one of the biggest gaps in the anti-money laundering regime has been that it only applied to financial institutions.
Mijnheer de Voorzitter, een van de grootste leemtes in het anti-witwasbeleid is steeds geweest dat dit alleen van toepassing was op de financiële instellingen.
EnglishBritish Conservatives have been in the forefront of the fight against international criminality including previous anti-money laundering initiatives.
De Britse Conservatieven hebben voorop gelopen in de strijd tegen de internationale criminaliteit, bijvoorbeeld met eerdere initiatieven tegen het witwassen van geld.
EnglishThat was the reasoning behind the clear calls from this Parliament and the Member States for a proposal to update and extend the 1991 anti-money laundering directive.
Dat was de achtergrond van het dringende verzoek van dit Parlement en de lidstaten om de antiwitwasrichtlijn van 1991 te actualiseren en uit te breiden.
EnglishIn the Commission's view, Amendments Nos 21 and 24 breach the basic anti-money laundering rule that the customer about whom a report is made should not be warned.
Volgens de Commissie schenden de amendementen 21 en 24 de fundamentele antiwitwasregel dat de cliënt die het onderwerp is van een melding, daarvan niet op de hoogte mag worden gesteld.
EnglishThe result of the hearing was that cooperation between the Member States suffered from grave shortcomings because the standard of anti-money laundering legislation was extremely varied.
Daaruit kwam naar voren dat de samenwerking tussen de lidstaten bijzonder gebrekkig is, aangezien de lidstaten zeer uiteenlopende normen hanteerden bij de bestrijding van witwaspraktijken.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-money laundering" in Nederlands

money zelfstandig naamwoord
anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord