"anti-fascist" in het Nederlands

EN

"anti-fascist" - vertaling Nederlands

EN

anti-fascist {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
anti-fascist
volume_up
antifascistisch {bn.}

Voorbeeldzinnen voor "anti-fascist" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishNo one in this House becomes an anti-fascist by denouncing their political opponents as fascists.
Niemand hier is antifascist omdat hij zijn politieke tegenstanders fascisten noemt.
EnglishThen the Croats, through a particularly militant anti-fascist resistance, freed themselves from Nazism.
Later zijn de Kroaten erin geslaagd het juk van het nazisme af te werpen dankzij hun hardnekkige weerstand tegen het fascisme.
EnglishIt is this anti-fascist heritage of which I believe we should always be mindful, and which, above all, should always guide our actions.
Naar mijn idee moeten wij die antifascistische erfenis niet alleen in ere houden, maar daar ook voortdurend naar handelen!
EnglishThis motion for a resolution seeks to silence and defame the glorious and heroic role played by the communists in the anti-fascist struggle.
Bovendien wordt getracht om de onmiskenbare heldenrol van de communisten in de strijd tegen het fascisme dood te zwijgen en te blameren.
EnglishFurthermore, the effort to wipe the anti-Fascist victory from people's memories and to abolish its anniversary on 9 May is revelatory.
Bovendien wordt een onverbloemde poging gedaan om de antifascistische zege uit het geheugen van de volkeren te wissen en de 9e mei af te schaffen als de herdenkingsdag van deze zege.
EnglishWhoever takes political responsibility for this anti-fascist Punch and Judy show here in the House and in the EU countries in question has cause to be proud.
Wie de politieke verantwoordelijkheid voor deze antifascistische poppenkast in het Parlement en in de landen van de Europese Unie op zich neemt, mag echt wel trots zijn.
EnglishHe was an old anti-fascist militant, an old federalist, and I pay tribute to those Members of Parliament who voted for this draft during the sitting of 14 February 1984.
Hij was een oude antifascist, een oude federalist, en ik wil mijn waardering uitspreken voor onze collega's van het Parlement die tijdens de zitting van 14 februari 1984 voor dit plan hebben gestemd.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-fascist" in Nederlands

fascist zelfstandig naamwoord
Dutch
fascist bijvoeglijk naamwoord
anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord