"anti-dumping" in het Nederlands

EN

"anti-dumping" - vertaling Nederlands

EN

anti-dumping {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
1. economie
anti-dumping
volume_up
antidumping {bn.}
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Mijn tweede bezorgdheid betreft de antidumping maatregelen in de EU en in de VS.
As I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
Mijnheer de commissaris, de Unie heeft een verschrikkelijke geschiedenis op het punt van antidumping.
anti-dumping
volume_up
antidumping- {bn.}
My second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Mijn tweede bezorgdheid betreft de antidumping maatregelen in de EU en in de VS.
As I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
Mijnheer de commissaris, de Unie heeft een verschrikkelijke geschiedenis op het punt van antidumping.

Voorbeeldzinnen voor "anti-dumping" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAs I said, there have been consultations within the anti-dumping advisory committee.
Zoals ik al zei is er binnen het adviescomité voor anti-dumping overleg gepleegd.
EnglishOne measure, for instance, is the ongoing anti-dumping investigation on footwear.
Een van de maatregelen is bijvoorbeeld het lopende antidumpingonderzoek naar schoeisel.
EnglishMy second concern is about anti-dumping measures in the EU and the USA.
Mijn tweede bezorgdheid betreft de antidumping maatregelen in de EU en in de VS.
EnglishAll the conditions of anti-dumping tariffs were met; there is no doubt about that.
Er bestaat geen twijfel over dat aan alle voorwaarden voor antidumpingheffingen is voldaan.
EnglishHowever, we need to ask in whose interests these anti-dumping duties are being imposed.
We moeten ons echter afvragen in wiens belang deze anti-dumpingrechten worden opgelegd.
EnglishI note the rapporteur refers to the issue of anti-dumping measures.
Ik zie dat de rapporteur verwijst naar de kwestie van antidumpingmaatregelen.
EnglishCommissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
Mijnheer de commissaris, de Unie heeft een verschrikkelijke geschiedenis op het punt van antidumping.
EnglishMy starting point is that the anti-dumping measures and instruments need to be taken quite seriously.
Mijn uitgangspunt is dat we anti-dumpingmaatregelen en -instrumenten zeer serieus moeten nemen.
EnglishThat is quite different from requests for anti-dumping or anti-subsidy measures to be taken.
Dat is iets heel anders dan een verzoek om anti-dumpingmaatregelen of anti-subsidiemaatregelen te nemen.
EnglishTwo anti-dumping proceedings concerning footwear are currently being dealt with by the Commission.
Momenteel heeft de Commissie twee anti-dumpingprocedures met betrekking tot schoeisel in behandeling.
EnglishI fear that Commissioner Mandelson’ s review of the EU’ s anti-dumping rules comes a year too late.
Ik vrees dat de herziening van de antidumpingregels door commissaris Mandelson een jaar te laat komt.
EnglishConsecutive anti-dumping complaints are extremely rare.
Opeenvolgende klachten wegens dumping zijn bijzonder zeldzaam.
EnglishI have received complaints against the anti-dumping measures.
Ik heb klachten gekregen over de antidumpingmaatregelen.
EnglishThat must not cause the industry to break the rules on quotas and anti-dumping measures.
Dat mag bij de industrie niet leiden tot het misbruik maken van de regelingen rond de quota en de anti-dumpingzaken.
EnglishI wish to begin by expressing my support for the proposal to adopt anti-dumping measures in the footwear sector.
-- Ik wil om te beginnen zeggen dat ik dit voorstel om antidumpingmaatregelen te nemen steun.
EnglishThat is why the introduction of anti-dumping measures is justified from a legal and economic point of view.
Daarom is de invoering van antidumpingmaatregelen uit juridisch en economisch oogpunt gerechtvaardigd.
EnglishWould there be a risk of us perhaps being taken to the WTO on the extent of anti-dumping measures or support?
Lopen wij niet het risico dat de WTO ons aanklaagt wegens onze anti-dumpingmaatregelen of onze steun?
EnglishOur proposed anti-dumping measures on leather shoes tackle, in contrast, unfair competition.
De anti-dumpingmaatregelen die wij voorstellen voor lederen schoenen, zijn daarentegen gericht tegen oneerlijke concurrentie.
EnglishFirst of all, a proper anti-dumping policy is necessary in order to bring about more reasonable world market prices.
Ten eerste is een goed anti-dumpingsbeleid nodig om redelijker wereldmarktprijzen te bewerkstelligen.
EnglishSecondly, the Commission must adopt a joint anti-dumping policy towards China as soon as possible.
Ten tweede dient de Commissie ten aanzien van China zo spoedig mogelijk een gezamenlijk antidumpingbeleid te ontwikkelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "anti-dumping" in Nederlands

anti voorzetsel
anti bijvoeglijk naamwoord
anti zelfstandig naamwoord