"Anti-Ballistic Missile Treaty" in het Nederlands

EN

"Anti-Ballistic Missile Treaty" - vertaling Nederlands

EN

Anti-Ballistic Missile Treaty {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Anti-Ballistic Missile Treaty
volume_up
ABM-verdrag {het}
Subject: Withdrawal of USA from the Anti-Ballistic Missile Treaty and threats to world peace
Betreft: Opzegging door VS van het ABM-verdrag en gevaren voor de wereldvrede
Let us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Laten we ook eens kijken naar het voornemen van de VS het ABM-Verdrag terzijde te leggen.
I regretted, too, America's decision to resile so lightly from the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Verder betreur ik ook de lichtzinnig genomen beslissing van de Amerikanen om het ABM-verdrag op te zeggen.

Voorbeeldzinnen voor "Anti-Ballistic Missile Treaty" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishLet us look as well at this intent to tear up the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Laten we ook eens kijken naar het voornemen van de VS het ABM-Verdrag terzijde te leggen.
EnglishSubject: Withdrawal of USA from the Anti-Ballistic Missile Treaty and threats to world peace
Betreft: Opzegging door VS van het ABM-verdrag en gevaren voor de wereldvrede
EnglishI regretted, too, America's decision to resile so lightly from the Anti-Ballistic Missile Treaty.
Verder betreur ik ook de lichtzinnig genomen beslissing van de Amerikanen om het ABM-verdrag op te zeggen.
EnglishObviously some of the things they will air are their differences about the Kyoto Protocol on the environment and global warming and about the Anti-Ballistic Missile Treaty, which needs updating.
Vanzelfsprekend zullen zij uiting geven aan hun verschil van mening over het Kyoto-protocol inzake het milieu en het broeikaseffect en over het ABM-verdrag, dat herziening behoeft.