"anthropologist" in het Nederlands

EN

"anthropologist" - vertaling Nederlands

EN

anthropologist {zelfstandig naamwoord}

volume_up
anthropologist
So this anthropologist, John Watson, found 23 cultures that had two bits of data.
John Watson, een antropoloog, vond 23 culturen die twee soorten van gegevens hadden.
You know, as an anthropologist, walking is what made us human.
Als antropoloog weet je dat stappen datgene is wat ons tot mensen heeft gemaakt.
Because, look, I'm not a social anthropologist but I have a friend who is.
Want ik ben geen sociaal antropoloog maar ik heb een vriend die het wel is.

Voorbeeldzinnen voor "anthropologist" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo this anthropologist, John Watson, found 23 cultures that had two bits of data.
John Watson, een antropoloog, vond 23 culturen die twee soorten van gegevens hadden.
EnglishBecause, look, I'm not a social anthropologist but I have a friend who is.
Want ik ben geen sociaal antropoloog maar ik heb een vriend die het wel is.
EnglishYou know, as an anthropologist, walking is what made us human.
Als antropoloog weet je dat stappen datgene is wat ons tot mensen heeft gemaakt.
EnglishI, as a cyborg anthropologist, have suddenly said, "Oh, wow.
Ik, als cyborg antropologiste zei plotseling, "Oh waw.
EnglishAs an anthropologist, I know that.
EnglishAnd I always wanted to go back into these mountains, to see if this could possibly be true, as indeed had been reported by the great anthropologist, Reichel-Dolmatoff.
Ik wilde altijd al teruggaan naar deze bergen om te zien of dit waar kon zijn, zoals gerapporteerd was door de grote antropoloog Reichel-Dolmatoff.
EnglishHazel Clausen is an anthropologist who took a sabbatical and decided, "You know, I would learn a lot about culture if I created a culture that doesn't exist from scratch."
Hazel Clausen is een antropologe die een sabbatjaar nam en besloot: "Weet je, ik zou veel leren over cultuur als ik een cultuur oprichtte vanuit het niets."
EnglishAnd the anthropologist Randall White has made a very interesting observation: that if our ancestors 40,000 years ago had been able to see what they had done, they wouldn't have really understood it.
De antropoloog Randall White maakte ooit een zeer interessante opmerking: als onze voorouders 40.000 jaar geleden hadden kunnen zien wat ze gedaan hadden, zouden ze het niet hebben begrepen.