"antagonistic" in het Nederlands

EN

"antagonistic" - vertaling Nederlands

EN

antagonistic {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
One need only pick up a newspaper in any of these countries to see that the Russian populations are antagonistic or downright hostile to their countries of residence.
Het volstaat om in deze landen een krant open te slaan om vast te stellen dat deze Russische bevolking vijandig tegenover de landen staat waar zij wonen.
A teacher, no matter how good, has to give this one-size-fits-all lecture to 30 students -- blank faces, slightly antagonistic -- and now it's a human experience.
Een leerkracht, hoe goed hij ook is, moet een "eenheidsworst"-les geven aan 30 leerlingen -- uitdrukkingsloos gezicht, ietwat vijandig. ~~~ Nu is het een menselijke ervaring.
For over 40 years, this country, which is applying for European Union membership, has had an antagonistic attitude towards its neighbours, which include European Union Member States.
Al meer dan veertig jaar lang stelt dit land, een kandidaat voor lidmaatschap van de Europese Unie, zich vijandig op jegens zijn buurlanden, waaronder lidstaten van de Europese Unie.

Voorbeeldzinnen voor "antagonistic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe largest company in the field in my country, Philips, was decidedly antagonistic.
Het grootste bedrijf op dit gebied in mijn land, Philips, was heel duidelijk tegen.
EnglishI would like to be totally clear, even at the risk of appearing antagonistic.
Ik wil recht voor mijn standpunt uitkomen, ook indien ik daarmee het risico loop polemisch te worden.
EnglishThe date and precise arrangements for accession must be set by common agreement and not in an antagonistic way.
De datum en de precieze voorwaarden voor toetreding dienen in overleg en niet in onenigheid te worden vastgesteld.
EnglishOne need only pick up a newspaper in any of these countries to see that the Russian populations are antagonistic or downright hostile to their countries of residence.
Het volstaat om in deze landen een krant open te slaan om vast te stellen dat deze Russische bevolking vijandig tegenover de landen staat waar zij wonen.
EnglishA teacher, no matter how good, has to give this one-size-fits-all lecture to 30 students -- blank faces, slightly antagonistic -- and now it's a human experience.
Een leerkracht, hoe goed hij ook is, moet een "eenheidsworst"-les geven aan 30 leerlingen -- uitdrukkingsloos gezicht, ietwat vijandig. ~~~ Nu is het een menselijke ervaring.
EnglishFor over 40 years, this country, which is applying for European Union membership, has had an antagonistic attitude towards its neighbours, which include European Union Member States.
Al meer dan veertig jaar lang stelt dit land, een kandidaat voor lidmaatschap van de Europese Unie, zich vijandig op jegens zijn buurlanden, waaronder lidstaten van de Europese Unie.
EnglishObviously, it would be a matter of great concern if someone, whose only offence is to be antagonistic towards an existing regime, were to be the victim of insufferable treatment.
Het is vanzelfsprekend zeer verontrustend als iemand die niets anders heeft misdaan dan oppositie bedrijven jegens het huidige regime, het slachtoffer zou worden van een onduldbare behandeling.

Synoniemen (Engels) voor "antagonistic":

antagonistic
antagonist