"ant" in het Nederlands

EN

"ant" - vertaling Nederlands

EN

ant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. dierkunde
The first is that the experience of the ant -- of each ant -- can't be very predictable.
De eerste is dat de ervaring van de mier -- van elke mier -- niet erg voorspelbaar kan zijn.
No ant directs the behavior of any other ant.
Geen mier bepaalt het gedrag van enige andere mier.
What goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Wat probeert deze mier te bereiken met het beklimmen van deze grasspriet?
Each ant, then, as it comes back in, is contacting other ants.
Elke mier maakt, als ze terug binnenkomt, contact met andere mieren.
So we may be the only family that has an ant named after each one of us.
We zijn wellicht het enige gezin, waarnaar mieren zijn vernoemd.
So, an ant starts out somewhere near the queen.
Het zijn de oudste mieren. ~~~ Een mier begint in de buurt van de koningin.

Voorbeeldzinnen voor "ant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis is what it looks like close up -- here's the ant foot, and there's the glue.
Zo ziet het er uit van dichtbij - Hier is de mierenvoet en daar de lijm.
EnglishWhat goals is this ant trying to achieve by climbing this blade of grass?
Wat probeert deze mier te bereiken met het beklimmen van deze grasspriet?
EnglishThe first is that the experience of the ant -- of each ant -- can't be very predictable.
De eerste is dat de ervaring van de mier -- van elke mier -- niet erg voorspelbaar kan zijn.
EnglishSo, ant colonies are a good example of an organization like that, and there are many others.
Mierenkolonies zijn een goed voorbeeld van een dergelijke organisatie. ~~~ Er zijn er nog.
EnglishBut first you might be wondering: how is it that an ant can tell, for example, I'm a forager.
Eerst vraag je je misschien af hoe een mier weet -- bijvoorbeeld, ik ben een foeragemier.
EnglishWhen I was here four years ago, I told the story about an ant climbing a blade of grass.
Toen ik hier vier jaar geleden was, vertelde ik het verhaal van een grasspriet beklimmende mier.
EnglishSo we may be the only family that has an ant named after each one of us.
We zijn wellicht het enige gezin, waarnaar mieren zijn vernoemd.
EnglishAnd all ant colonies have in common that there's no central control.
Alle mierenkolonies hebben gemeen dat er geen centrale controle is.
EnglishThis is an ant that stores its colleagues' honey in its abdomen.
Dit is een mier die de honing van haar collega's opslaat in haar buik.
EnglishAnd we can mark them individually so we know which ant is which.
We kunnen ze individueel markeren, dus we weten wie welke mier is.
EnglishEach ant, then, as it comes back in, is contacting other ants.
Elke mier maakt, als ze terug binnenkomt, contact met andere mieren.
EnglishAnd this was a hard shot to get -- I think this is the shot of the ant foot on the superstrings.
Deze foto was moeilijk te maken - ik denk dat dit een foto is van de mierenvoet op supersnaren.
EnglishBut I thought, perhaps the ant won't know, it'll probably move in.
Maar ik dacht, misschien merkt de mier het niet, en komt toch.
EnglishShe lays eggs, she feeds the larvae -- so an ant starts as an egg, then it's a larva.
Een mier begint als een eitje en wordt dan een larve.
EnglishAnd so what the message is, is not any message that they transmit from one ant to another, but the pattern.
De boodschap is dus niet een boodschap die ze aan elkaar doorgeven, maar het patroon.
EnglishAnd the amazing thing about this is that an ant lives only a year.
Het verbazende daaraan is dat een mier maar een jaar leeft.
EnglishSo, an ant starts out somewhere near the queen.
Het zijn de oudste mieren. ~~~ Een mier begint in de buurt van de koningin.
EnglishThe same ant doesn't do the same task over and over its whole life.
Dezelfde mier doet niet haar hele leven dezelfde taak.
EnglishIn the Nordic countries, there are also insects which need burning ant hills in order to breed.
In de Noordse landen leven ook insecten die brandende mierenhopen nodig hebben om zich voort te kunnen planten.
EnglishAnd I thought, "These ants, are they looking for the queen ant?

Synoniemen (Engels) voor "ant":

ant